Kierownicy jednostek organizacyjnych

 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl