Podatek od środków transportowych

 

>> DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.

 

>> DT-1A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl