Projekty aktów prawnych

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów w godzinach pracy urzędu, tj. 7.00 - 15.00, tel. 41 376 54 03 wew. 26.

 Załączone pliki
Uchwała zmieniająca załącznik POM.docxProjekt_uchwały_zmieniajacej_Plan_Odnowy_Miejscowości (Uchwała zmieniająca załącznik POM.docx - 17.442 KB)
Data publikacji: 2014-06-09 11:47:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca załącznik do uchwały XLI/188/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12.03.2009 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanów
II Plan odnowy miejscowości Pacanów wersja końcowa-1.docProjekt_uchwały_zmieniajacej_Plan_Odnowy_Miejscowości_zaktualizowany (II Plan odnowy miejscowości Pacanów wersja końcowa-1.doc - 349.184 KB)
Data publikacji: 2014-06-09 11:48:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl