Rada Gminy Pacanów w kadencji 2002-2006
Rada Gminy Pacanów
2002 - 2006
 
 
 
Rada Gminy IV kadencji:
 
Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Juda
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Dziekan
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Artur Czub
 
 
Radni Rady Gminy Pacanów :

1. Chmura Zofia – Chrzanów
2. Czapla Jan – Rataje Słupskie
3. Czub Artur – Karsy Dolne
4. Dziekan Stanisław – Pacanów
5. Dziekan Zygmunt – Słupia
6. Gmyr Bogusław – Żabiec
7. Juda Zbigniew – Pacanów
8. Komasara Henryka – Komorów
9. Korbaś Stanisław – Oblekoń
10. Łuszcz Jan – Pacanów
11. Maliga Józef – Wójcza
12. Nega Andrzej – Kępa Lubawska
13. Nowicki Jan – Sroczków
14. Wójtowicz Czesław – Oblekoń
15. Zębala Adam – Wójeczka

Komisje Rady Gminy:

Komisja Socjalna - przewodniczący: Bogusław Gmyr

Komisja Rozwoju  - przewodniczący: Jan Czapla

Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Zygmunt Dziekan


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl