2006 rok

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pacanów za okres 2005 roku przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Pacanowie przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące gospodarki finansowej Gminy Pacanów.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące gospodarki finansowej Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl