Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Informacja o sposobie udostępniania w poszczególnych pokojach

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Lokalizacja w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Archiwum zakładowe
Rejestr instytucji kultury
Wykaz OSP na terenie gminy

-------------------------------------------------------------

Ewidencja ludności
Rejestr wydanych dowodów osobistych
Rejestr wyborców

Pokój nr 108,
tel. (41) 376-54-03 wew. 35

--------------------------------------------

Pokój nr 109,
tel. (41) 376-54-03 wew. 14

Księgi USC: zgonu, urodzenia, małżeństwa

Pokój nr 112,
tel. (41) 376-54-03 wew. 36

Rejestr wydanych aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Pokój nr 111,
tel. (41) 376-54-03 wew. 29

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewidencja działalności gospodarczej
Rejestr działalności gospodarczej
Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Pokój nr 106,
tel. (41) 376-54-03 wew. 26

Ewidencja podatkowa

Pokój nr 8
tel. (41) 376-54-03 wew. 28

Dziennik korespondencji
Rejestr zarządzeń Burmistrza
Ewidencja skarg i wniosków
Rejestr upoważnień
Rejestr delegacji i poleceń wyjazdów służbowych
Rejestr kart drogowych samochodu służbowego

Pokój nr 101,
tel. (41) 376-54-03

Rejestr udzielonych zamówień publicznych
Ewidencja dróg

 ------------------------------------------------------------

Rejestr działalności regulowanej
Rejestr deklaracji za odpady komunalne
-------------------------------------------------------------

Rejestr mienia komunalnego

Pokój nr  207,
 tel. (41) 376-54-03 wew. 16, 15

 -------------------------------------------

Pokój nr 206,
tel. (41) 376-54-03 wew. 17
-----------------------------------------

Pokój nr 205,
tel. (41) 376-54-03 wew. 25

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Pokój nr  208,
 tel. (41) 376-54-03 wew. 13

Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych

Pokój nr 204,
tel. (41) 376-54-03 wew. 29Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl