Wzory dokumentów
Wnioski i formularze w formacie *.rtf lub *.pdf

Załączone pliki:
Zgłoszenie budowy przyłącza (wz52.rtf - 5.954 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:03:58 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wz63.rtf - 8.066 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:11:41 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wz64.rtf - 5.831 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:13:47 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wniosek.rtf - 22.943 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:20:50 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Wzór wniosku o wydruk / udostępnienie aktu normatywnego lub innego aktu prawnego (wniosek_o_wydruk_aktu_normatywnego.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2012-12-15 08:05:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór wniosku o wydruk / udostępnienie aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego projekt podziału nieruchomości (Wniosek_podzial_nieruchomosci.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2014-06-24 12:16:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomosci (wniosek_o_zatwirdzenie_podzialu.doc - 20.992 KB)
Data publikacji: 2014-09-12 13:41:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
Wniosek_zgloszenia_przydomowej_oczyszczalni_sciekow (Wniosek_zgloszenia_przydomowej_oczyszczalni_sciekow.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 10:09:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wniosek_zgloszenia_przydomowej_oczyszczalni_sciekow
Formularze_mlodociani_pracownicy (Formularze_mlodociani_pracownicy.zip - 238.072 KB)
Data publikacji: 2019-01-09 10:49:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Formularze_mlodociani_pracownicy
Wniosek_rozgraniczenie_nieruchomosci (Wniosek_rozgraniczenie_nieruchomosci.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 11:45:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_rozgraniczenie_nieruchomosci
Wniosek o wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej (Wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc - 125.44 KB)
Data publikacji: 2019-09-16 12:10:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
202012_Deklaracja_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi (202012_Deklaracja_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.docx - 40.137 KB)
Data publikacji: 2020-12-29 08:26:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: 202012_Deklaracja_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi
Wniosek o nadanie numeru adresowego budynku (Wniosek_o_nadanie_numeru_adresowego.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2022-01-17 07:51:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek o nadanie numeru adresowego budynku
Wzór umowy dzierżawy (Umowa_dzierzawy_do_wydruku.doc - 37.376 KB)
Data publikacji: 2022-09-23 12:02:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Druk
Wniosek o wydanie zaświadczenia o działkach (2023_Wniosek_Informacja_o_terenie_zaswiadczenie.doc - 49.664 KB)
Data publikacji: 2023-01-25 13:49:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o działkach
Wniosek_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych (Wniosek_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych.doc - 68.096 KB)
Data publikacji: 2023-04-25 07:36:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych
Wniosek o wydanie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego (Wniosek_o_WZiZT.docx - 94.157 KB)
Data publikacji: 2023-05-09 13:39:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek o wydanie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek_o_dofinansowanie_usuniecia_azbestu (Wniosek_o_dofinansowanie_usuniecia_azbestu.docx - 17.108 KB)
Data publikacji: 2023-06-02 13:41:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_o_dofinansowanie_usuniecia_azbestu

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl