Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

 Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków

wyłącznie w czwartki

 

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretarz Miasta i Gminy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl