Archiwum przetargów

Opublikowany: 2011-08-18 14:54:32
Wygasł: 2011-08-25

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2011-08-18 14:29:53
Wygasł: 2011-08-25

Organizacja warsztatów aktywizacyjno-integracyjnych połączonych z treningiem psychologicznym oraz szkoleń w ramach realizacji Projektu.

Opublikowany: 2011-08-11 16:26:33
Wygasł: 2011-08-18

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2011/2012

Opublikowany: 2011-08-08 13:39:51
Wygasł: 2011-08-25

Remont dróg gminnych: Nr 361017T Oblekoń Podchruście, Nr 361076T Zborówek Stary -Zakobyle, Nr 361106T Kółko Żabieckie przez wieś o łącznej dł. 2 654 mb

Opublikowany: 2011-08-08 10:04:21
Wygasł: 2011-09-02

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Słupska

Opublikowany: 2011-08-08 10:02:03
Wygasł: 2011-09-02

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Żabiec

Opublikowany: 2011-07-21 10:35:03
Wygasł: 2011-08-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów (Kamienna)

Opublikowany: 2011-05-30 11:35:44
Wygasł: 2011-06-30

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2011-05-18 12:01:28
Wygasł: 2011-06-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2011-05-04 11:38:15
Wygasł: 2011-05-11

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą

Opublikowany: 2011-03-30 12:53:54
Wygasł: 2011-04-14

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie na lata 2011 - 2012

Opublikowany: 2011-03-11 13:56:15
Wygasł: 2011-03-28

Remont dróg gminnych: Nr 361000T Grabowica-Żabiec, Nr 361028T Kółko Żabieckie-stary wał , Nr 361105T Komorów-Kiełmin o łącznej dł. 3 384 mb

Opublikowany: 2011-02-18 11:19:11
Wygasł: 2011-02-25

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE na świadczenie usług konserwacji oświetlenia drogowego

Opublikowany: 2011-01-14 14:49:47
Wygasł: 2011-01-31

Zamówienie na zakup i dostawa kręgów betonowych zbrojonych.

Opublikowany: 2010-12-21 15:05:45
Wygasł: 2010-12-28

Prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Pacanów w roku 2011

Opublikowany: 2010-12-21 10:30:43
Wygasł: 2011-02-01

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2011 - 2012 w wysokości 6 000 000,00 PL Numer ogłoszenia: 414600 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Opublikowany: 2010-11-19 11:55:10
Wygasł: 2010-12-21

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 891 o pow. 0,71 ha położonej w Oblekoniu

Opublikowany: 2010-11-19 11:55:04
Wygasł: 2010-12-21

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1464 o pow. 3.03ha położonej w Chrzanowie

Opublikowany: 2010-11-19 11:52:37
Wygasł: 2010-12-21

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem mieszkalnym zamieszkałym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów nr 492 o pow. 0.65ha położonej w Wójczy

Opublikowany: 2010-11-19 11:52:31
Wygasł: 2010-12-21

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3373/1, 3373/2 o pow. 12,1941ha położonej w Biechowie.


znalezionych: 501 na 26 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>