Rejestr zmian przetargu:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych i selektywnie zebranych na terenie gminy Pacanów”

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja

Powrót