Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 390

Data publikacji:
2014-10-06 11:59:57

Przedmiot: Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid grunt 241 od km 0+000 do km 0+261 , nr ewid 254 od km 0+322 do km 0+422 o łącznej długości 361 mb .

Treść przetargu:

                                                                                                                                 Pacanów 06.10.2014r.

IGPM.7031.31.2014                                                                          
                                                                                                                                   


  ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont  drogi dojazdowej do pól   w miejscowości Chrzanów  nr ewid grunt 241 od km 0+000 do km 0+261 , nr ewid 254 od km 0+322 do km 0+422  o łącznej długości 361 mb .

 Uwaga : załączona dokumentacja projektowa na wykonanie w/w zadania obejmuje zakres szerszy niż będący przedmiotem  niniejszego zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w przedmiarze robót.

 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 36 –miesięcy od daty końcowego odbioru  przedmiotu Zamówienia .

Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury .

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

15 listopad 2014 r

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w  sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 13.10.2014 r do godz. 12.00 

Oferta powinna zawierać :

-      Nazwę Oferenta  , łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia .

-         Kosztorys ofertowy

 

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak – podinsp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

 

                                                                     

Załączone pliki
201431_Remont_chrzanow_projekt.pdf201431_Remont_chrzanow_projekt (201431_Remont_chrzanow_projekt.pdf - 3013.581 KB)
Data publikacji: 2014-10-06 12:01:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201431_Remont_chrzanow_projekt
201431_Remont_chrzanow_przedmiar.doc201431_Remont_chrzanow_przedmiar (201431_Remont_chrzanow_przedmiar.doc - 39.424 KB)
Data publikacji: 2014-10-06 12:01:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201431_Remont_chrzanow_przedmiar
201431_Remont_chrzanow_specyfikacje.pdf201431_Remont_chrzanow_specyfikacje (201431_Remont_chrzanow_specyfikacje.pdf - 499.398 KB)
Data publikacji: 2014-10-06 12:01:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201431_Remont_chrzanow_specyfikacje

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 736
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-10-06 11:59:57
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-10-06 12:01:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu