Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 315

Data publikacji:
2013-02-12 10:47:21

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na wykonania cząstkowych remontów dróg na terenie Gminy Pacanów przy użyciu emulsji i grysów z zastosowaniem remontera

Treść przetargu:

Pacanów 12.02.2013r.

IGPM.7031.3.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie tel. (041) 376 54 03, fax (041) 376 59 80

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa w zakresie wykonania cząstkowych remontów dróg na terenie Gminy Pacanów przy użyciu emulsji i grysów z zastosowaniem remontera .Planowana ilość zamówienia ok 40 ton mieszanki.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

maj -lipiec 2013

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 15.03.2013 r do godz. 15.00 w sekretariacie w formie pisemnej lub faxem na nr (041) 376 59 80Oferta powinna zawierać :- nazwę oferenta - cenę za 1 tonę mieszanki z uwzględnieniem wykonania usługi remonterem na terenie całej gminy Pacanów .

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

 Sławomir Woźniak – podinsp. ds. dróg tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn lub do zmniejszenia ilości zamawianej mieszanki.

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1183
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-02-12 10:47:21
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-02-12 10:47:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu