Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 311

Data publikacji:
2013-01-17 09:29:10

Przedmiot: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawa kręgów betonowych zbrojonycTreść przetargu:

Pacanów 16.01.2013r.

IGPM.7031.2.2012

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa kręgów betonowych zbrojonych.

- Ø 500x1000 – 40 szt

- Ø 400x1000 - 10 szt

- Ø 1000x1000 - 8 szt

Miejsce dostawy : Baza  Słupia , 28-133 Pacanów

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

marzec -maj 2013

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 31.01.2013 r do godz. 15.00  w sekretariacie  w formie pisemnej lub faxem na nr                        (041) 376 59 80

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę oferenta

-         cenę brutto za 1 szt kręgu Ø500x1000

-         cenę brutto za 1 szt kręgu   Ø400x1000

-         cenę brutto za 1 szt kręgu Ø 1000x1000

 

 

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak – podinsp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn

                                                                      

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 952
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-01-17 09:29:10
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-01-17 09:29:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu