Opublikowano: 2015-04-09 12:35:24

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 , 2. Remont drogi gminnej nr 361019T Oblekoń do rampy od km 0+000 do km 0+200 3. Remont drogi gminnej nr 361017T Oblekoń Podchruście od km 0+000 do km 0+514 - etap II 4. Remont drogi gminnej Rataje Słupskie - Rataje Karskie nr 361022T od km 0+730 do km 1+370 - etap II 5. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 0+630 do km 1+030

Wynik postepowania:
Pacanów, dnia 09.04.2015r. Nr sprawy: IGPM.271.1.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 2. Remont drogi gminnej nr 361019T Oblekoń do rampy od km 0+000 do km 0+200 3. Remont drogi gminnej nr 361017T Oblekoń „Podchruście” od km 0+000 do km 0+514 – etap II 4. Remont drogi gminnej Rataje Słupskie-Rataje Karskie nr 361022T od km 0+730 do km 1+370 – etap II 5. Remont drogi gminnej Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 0+630 do km 1+030 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o, ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów Uzasadnienie wyboru: Oferta została opracowana zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. Informacja o ofertach: a) Oferty złożone: Nr Oferty Nazwa i Adres Wykonawcy Liczba punktów według kryterium 95% cena Liczba punktów według kryterium 5% okres gwarancji Łączna punktacja 1 Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana , ul Zakładowa 17, 26-052 Nowiny 80,55 3,00 83,55 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o Ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 95,00 5,00 100,00 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów 81,28 5,00 86,28 4 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl Ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 90,14 5,00 95,14Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1539
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-03-16 11:35:44
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-03-16 11:45:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu