Opublikowano: 2015-01-05 11:35:35

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2015

Wynik postepowania:

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Przedmiot przetargu:
USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2015 w programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Wynik postępowania:

Pacanów, dnia 02.01.2015r.

Nr sprawy: GOPS 2/2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: za najkorzystniejszą uznano ofertę w zakresie:

Część 1: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie w roku 2015

·         Firma Handlowa Edward Gondek 28-133 Pacanów, Rataje Karskie 19B.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

 

Przy punktacji w zakresie najniższej ceny – 90pkt

przy punktacji w posiadaniu doświadczenia – 10 pkt

Ø Cena jednostkowa brutto za przygotowanie 1 posiłku: 2,95zł

 

Część 2: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich w roku 2015

·         Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Rataje Słupskie 39B

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

 

Przy punktacji w zakresie najniższej ceny – 90pkt

przy punktacji w posiadaniu doświadczenia – 10 pkt

Ø Cena jednostkowa brutto za przygotowanie 1 posiłku: 2,88zł

 

 

 Część 3: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Szkole Podstawowej w Wójczy, w roku 2015

·         Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Rataje Słupskie 39B

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

 

Przy punktacji w zakresie najniższej ceny – 90pkt

przy punktacji w posiadaniu doświadczenia – 10 pkt

Ø Cena jednostkowa brutto za przygotowanie 1 posiłku: 4,19 zł

Część 4: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków, dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Oblekoniu, w roku 2015

Firma Handlowa Edward Gondek 28-133 Pacanów, Rataje Karskie 19B.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

 

Przy punktacji w zakresie najniższej ceny – 90pkt

przy punktacji w posiadaniu doświadczenia – 10 pkt

Ø  Cena jednostkowa brutto za przygotowanie 1 posiłku: 4,15zł

 

Informacja o ofertach:

Oferty złożone:

Oferta nr 1: Smaki Ponidzia Sp. z O.O 28-100 Busko – Zdrój  Łagiewniki 22A,

Oferta nr 2: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Rataje Słupskie 39B

Oferta nr 3: Firma Handlowa Edward Gondek 28-133 Pacanów, Rataje Karskie 19B.

a)      b)      Oferty odrzucone: brak

c)      Wykonawcy wykluczeni: brak

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami).

 

Kier. GOPS

 E Wojniak


 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1597
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-12-24 09:25:34
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-12-24 09:26:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu