Opublikowano: 2014-09-08 14:29:11

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 08.09.2014 r.


INFORMACJA  O  WYNIKACH

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, informuje, że w dniu 05.09.2014 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Pacanów”, numer postępowania: ZP 1/2014.

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 08.09.2014 r. o godz. 08:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył wykonawca;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Otrzymane pkt. za cenę

Otrzymane pkt. za doświadczenie

Otrzymane pkt. za certyfikat

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

60

 

30

10

100 pkt.

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 08.09.2014 r.

 

Wykonano w  4  egz.

Egz. nr 1 - Wykonawca

Egz. nr 2 - strona internetowa

Egz. nr 3 - Tablica ogłoszeń

Egz. nr 4 - a/a
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1390
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-08-27 11:59:35
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-08-27 11:59:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu