Opublikowano: 2014-09-11 13:14:36

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej nr 361096T Warszawa-Zalesie od km 0+000 do km 1+389, Remont drogi gminnej nr 361090T Zborówek Lesisko od km 0+250 do km 0+600.

Wynik postepowania:
Pacanów, dnia 11.09.2014r. Nr sprawy: IGPM.271.4.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: : „Remont drogi gminnej nr 361096T Warszawa-Zalesie od km 0+000 do km 1+389 ,Remont drogi gminnej nr 361090T Zborówek Lesisko od km 0+250 do km 0+600” za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o, ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów –100,00. 1. Informacja o ofertach: a) Oferty złożone: Nr Oferty Nazwa i Adres Wykonawcy Liczba pkt według kryterium cena ryczałtowa brutto Łączna punktacja 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów 87,12 87,12 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o Ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 100,00 100,00 3 Konsorcjum w składzie :Lider: Z.U.R. „TECH-BUD” Marzena Brzdękiewicz Ul. Krakowska Duża 50A, 28-230 Połaniec Partner: Zakład Usługowo-Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak Kamieniec 8, 28-230 Połaniec 90,45 90,45 WÓJT GMINY PACANÓWPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1396
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-08-20 12:19:19
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-08-20 12:22:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu