Opublikowano: 2014-04-22 12:51:55

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Żabiec stara droga nr 361027T od km 0+000 do km 0+680, Remont drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary nr 361053T od km 0+922 do km 1 +469

Wynik postepowania:
Pacanów, dnia 22.04.2014r. Nr sprawy: IGPM.271.2.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont drogi gminnej Żabiec stara droga nr 361027T od km 0+000 do km 0+680 , remont drogi gminnej Książnice-Zborówek Stary nr 361053T od km 0+922 do km 1+469” za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o, ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów –100,00. 1. Informacja o ofertach: a) Oferty złożone: Nr Oferty Nazwa i Adres Wykonawcy Liczba pkt według kryterium cena ryczałtowa brutto Łączna punktacja 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o Ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 100,00 100,00 2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. Ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia 87,45 87,47 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów 91,60 91,60 4 Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl Ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 95,47 95,47 5 Konsorcjum w składzie: Lider : Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn Partner : Przedsiębiorstwo-Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „FARMER” Lesław Piotrowski Os. Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko-Zdrój ---------- ----------- WÓJT GMINY mgr Wiesław SkopPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1460
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-03-18 14:00:48
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-03-18 14:06:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu