Opublikowano: 2013-11-29 13:37:30

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014” Numer ogłoszenia: 247663 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wynik postepowania:
Pacanów, dnia 29. 11. 2013r. Nr sprawy: IGPM.271.19.2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014” Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014” zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust 1, pkt. 4 ustawy. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe fakty stanowią przesłankę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP – i unieważnienia postępowania. Wójt Gminy Pacanów /-/ mgr Wiesław SkopPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1741
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-11-21 10:49:21
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-11-21 10:53:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu