Opublikowano: 2013-10-21 14:17:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice - Zakobylany - Zborówek od km 0+730 do km 1+000, dł. 270 mb, 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 dł. 334 mb, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy - Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł. 780 mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Kwasów o nr ewid. gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł. 190 mb, o łącznej długości 1574 mb.

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 21.10.2013r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.17.2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                              

                                                         

 

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. Z 2013 R  poz. 907 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Książnice-Zakobylany-Zborówek od km 0+730 do km 1+000 dł 270mb

2.Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 dł 334mb

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy -Książnice od km 0+005 do km 0+785 dł 780mb

4. Remont drogi dojazdowej do pól w m. Kwasów o nr ewid  gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dł 190 mb

o łącznej długości 1574mb

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych     „Drokam-Piaseczno” , Marian Wojtas, Piaseczno 44,          27-670 Łoniów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę  spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów –100,00.

 

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt według kryterium cena ryczałtowa brutto

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych           „Drokam-Piaseczno”

Marian Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z.o.o

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

79,48

79,48

3

Konsorcjum w składzie :

Lider: Zakład Usługowo-Handlowy”DEGAMEX” Agnieszka Górniak, Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

Partner : „BUDOMEX” Kazimierz Górniak Sp jawna

Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

91,78

91,78

4

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

55,10

55,10

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1593
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-10-01 11:51:48
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-10-01 12:16:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu