Opublikowano: 2013-09-27 10:49:36

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 26.09.2013 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, informuje, że w dniu 18.09.2013 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Pacanów”, numer postępowania: ZP 1/2013.

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 26.09.2013 r. o godz. 12:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty ważne z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożyli wykonawcy;

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Otrzymane pkt. za cenę

Otrzymane pkt. za doświadczenie

Otrzymane pkt. za certyfikat

Ilość punktów uzyskanych łącznie

Część I

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

60

 

30

10

100 pkt.

Część II

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

60

 

30

10

100 pkt.

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po 26.09.2013 r.

 

Wykonano w  4  egz.

Egz. nr 1 - Wykonawca

Egz. nr 2 - strona internetowa

Egz. nr 3 - Tablica ogłoszeń

Egz. nr 4 - a/a
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1669
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-09-09 13:17:11
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-09-09 13:39:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu