Opublikowano: 2013-10-02 13:19:05

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Pacanów: I i II etap odnowy centrum Pacanowa

Wynik postepowania:
 

Pacanów, dnia 02.09.2013r.


Nr sprawy: IGPM.271.15.2013


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. Z 2013 R poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: I i II etap odnowy centrum Pacanowa „

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:


MEGALIT Edyta Wiącek , ul. Mielecka 73, 28-230 Połaniec


Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów –100,00.

 

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba pkt według kryterium cena ryczałtowa brutto

Łączna punktacja

  1. 1

PPHU „AGRO-BAZA” Waldemar Misiak

39-306 Górki, Otałęż 5

72,70

72,70

  1. 2

Zakład Remontowo-Budowlany

Henryk Szafraniec

Kołaczkowice 99, 28-100 Busko-Zdrój

81,21

81,21

  1. 3

MEGALIT Edyta Wiącek

ul. Mielecka 73, 28-230 Połaniec

100,00

100,00

  1. 4

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

----------

-----------

Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1864
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-09-06 14:24:58
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-09-06 14:30:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu