Opublikowano: 2013-09-05 10:46:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid. 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid. 118 od km 0+000 do km 0+370 o łącznej długości 575m

Wynik postepowania:
Pacanów dnia: 5.09.2013r. Znak: IGPM.271.13.2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. Świętokrzyskie Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid. 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid.118 od km 0+000 do km 0+370 0 łącznej długości 575m” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907.) Gmina Pacanów zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid. 218 od km 0+000 do km 0+205, nr ewid.118 od km 0+000 do km 0+370 0 łącznej długości 575m” zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust 1, pkt. 4 ustawy. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe fakty stanowią przesłankę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP – i unieważnienia postępowania. WÓJT GMINY mgr WIESŁAW SkopPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1534
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-08-20 11:51:27
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-08-20 12:20:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu