Opublikowano: 2013-08-21 12:09:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów

Wynik postepowania:

Znak: IGPM.271.13.2013                                                             Pacanów 21.08.2013r

 

 

 

 INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                                                                                                

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.  z 2013r  poz.907) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Odbieranie i zagospodarowanie  stałych  odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Gminie Pacanów”.

 

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano :

 

Ofertę nr 1-Zakładu Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek

 Ul Słoneczna 16 28-131 Solec Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta zawiera najniższą cenę  tj  11.880    brutto  spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, uzyskując najwyższą liczbę punktów -100,00.

 

1.Zestawienie ofert:

 Nr oferty

 Wykonawca

Oferta Wykonawcy brutto

Liczba pkt. w kryterium „cena ofertowa brutto”

Łączna punktacja

1.

  Zakład Usług Wielobranżowych    „HYDROSVAT” Lucjan Swatek

Ul Słoneczna 16

28-131 Solec Zdrój

11 888,00 zł

100,00

100,00

 

 

Wójt Gminy

wgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1526
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-08-01 14:29:31
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-08-01 14:30:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu