Opublikowano: 2013-08-02 12:27:30

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 02. 08. 2013r.

Nr sprawy: IGPM.271.10.2013

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów”

 

 

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup ciągnika napędowego wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Pacanów” zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust 1, pkt. 4 ustawy.

 

Uzasadnienie:

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. Powyższe fakty stanowią przesłankę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP – i unieważnienia postępowania.

 

 

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1750
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-07-19 09:14:47
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-07-19 09:17:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu