Opublikowano: 2013-07-25 12:44:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013-2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej

Wynik postepowania:

Pacanów dnia: 25.07.2013r.

Znak: OSO.271.1.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. Świętokrzyskie

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej”.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Gmina Pacanów zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennejzostało unieważnione na podstawie art. 93, ust 1, pkt. 4 ustawy.

 

Uzasadnienie:

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. Powyższe fakty stanowią przesłankę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP – i unieważnienia postępowania.

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1674
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-07-15 13:51:49
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-07-15 13:54:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu