Opublikowano: 2013-07-19 14:28:47

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów dnia: 19.07.2013r.

Znak: IGPM.271.9.2013

  

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. Świętokrzyskie

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie  stałych  odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Gminie Pacanów”.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Gmina Pacanów zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie  stałych  odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Gminie Pacanów”. zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust 1, pkt. 4 ustawy.

 

Uzasadnienie:

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie  zamówienia. Powyższe fakty stanowią przesłankę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP – i unieważnienia postepowania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1620
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-06-27 13:20:44
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-06-27 13:52:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu