Opublikowano: 2013-06-12 07:57:20

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Udzielenie i obsługa długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 11. 06. 2013r.

Nr sprawy: IGPM.271.6.2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz 2008r. Nr 171, poz. 1058 z  późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Udzielenie i obsługę długoterminowego, konsolidacyjnego kredytu bankowego w wysokości 11 705 867,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach, ul. Sienkiewicza 33/35, 25-005 Kielce

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów  – 100,00.

Całkowity koszt udzielenia kredytu: 3 778 653,44 zł

 

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Całkowity koszt udzielenia kredytu

1.

Krakowski Bank Spółdzielczy,

Rynek Kleparski 8,

31-150 Kraków

5 115 307,43 zł

2.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach,

ul. Sienkiewicza 33/35,

25-005 Kielce

3 778 653,44 zł

3.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju,

ul. 1-go Maja 6,

28-131 Solec Zdrój

3 947 245,13 zł

 

b)      Punktacja ofert nieodrzuconych:

według kryterium: Całkowity koszt udzielenia kredytu

-          Oferta Nr 1 –    73,87 pkt.

-          Oferta Nr 2 –  100,00 pkt.

-          Oferta Nr 2 –    95,73 pkt

 

c)     Sumaryczna punktacja ofert nieodrzuconych:

-          Oferta Nr 1 –    73,87 pkt.

-          Oferta Nr 2 –  100,00 pkt.

-          Oferta Nr 2 –    95,73 pkt

 

2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

W postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców:

 

3. Informacja o odrzuconych ofertach:

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert:

 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie określonym w art. 94, ust. 1, pkt. 2.

 

Z  poważaniem:

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2195
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-04-18 12:14:47
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-04-18 12:18:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu