Opublikowano: 2013-03-19 12:59:46

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont dróg gminnych: Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+000 do km 0+710, Kępa Lubawska -Oblekoń nr 361037T od km 0+600 do km 1+ 306, Kółko Żabieckie wzdłuż wału nr 361106T -etap I od km 0+000 do km 0+360 o łącznej długości 1,776 km

Wynik postepowania:

Pacanów dnia: 19.03.2013r.

Znak: IGPM.271.2.2013

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. Świętokrzyskie

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych: Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli  nr 361003T od km 0+000 do km 0+710, Kępa Lubawska -Oblekoń  nr 361037T od km 0+600 do km 1+ 306, Kółko Żabieckie wzdłuż wału nr 361106T -etap I od km 0+000 do km  0+360  o łącznej długości 1,776  km”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Gmina Pacanów zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych: Wójeczka granica gminy w kierunku Suchowoli  nr 361003T od km 0+000 do km 0+710, Kępa Lubawska -Oblekoń  nr 361037T od km 0+600 do km 1+ 306, Kółko Żabieckie wzdłuż wału nr 361106T -etap I od km 0+000 do km  0+360  o łącznej długości 1,776  km” zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust 1, pkt. 7 ustawy.

 

Uzasadnienie:

 

W przedmiotowym postępowaniu w trakcie jego przygotowywania, wystąpiły rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną zadania, a zapisami SIWZ dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. Powyższe fakty stanowią przesłankę do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1624
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-03-18 14:08:49
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-03-18 14:12:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu