Rok 2019

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2019

Załączone pliki:

Uchwała Nr V/34/19
(2019_uchwala_34.PDF - 98.83 KB) Data publikacji: 2019-02-14 12:18:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany nazwy ulicy Bocznej w Pacanowie na ulicę Profesora Stanisława Pytko. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 559 z dnia 30.01.2019 r.

Uchwała Nr VI/35/19
(2019_uchwala_35.PDF - 1108.003 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:00:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2019 rok

Uchwała Nr VI/36/19
(2019_uchwala_36.pdf - 1171.893 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:11:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pacanów. Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 905 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/37/19
(2019_uchwala_37.pdf - 354.406 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:15:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 906 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/38/19
(2019_uchwala_38.PDF - 2535.916 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:20:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr VI/39/19
(2019_uchwala_39.pdf - 3369.187 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 907 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/40/19
(2019_uchwala_40.PDF - 108.34 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:27:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku garażowego wraz z działką nr 732/1 położonej w Ratajach Słupskich na okres 20 lat

Uchwała Nr VI/41/19
(2019_uchwala_41.pdf - 107.517 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:30:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 908 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/42/19
(2019_uchwala_42.pdf - 390.979 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:33:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2019r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 909 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/43/19
(2019_uchwala_43.pdf - 110.973 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:35:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 910 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/44/19
(2019_uchwala_44.pdf - 363.736 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:38:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 911 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/45/19
(2019_uchwala_45.pdf - 109.441 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:42:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 912 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/46/19
(2019_uchwala_46.pdf - 1099.192 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:47:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 913 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/47/19
(2019_uchwala_47.pdf - 1370.309 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:50:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 914 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VI/48/19
(2019_uchwala_48.pdf - 258.14 KB) Data publikacji: 2019-02-22 11:53:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 915 z dnia 19.02.2019 r.

Uchwała Nr VII/49/19
(2019_uchwala_49.PDF - 2372.654 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:14:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030

Uchwała Nr VII/50/19
(2019_uchwala_50.pdf - 1730.998 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:16:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1291 z dnia 12.03.2019 r.

Uchwała Nr VII/51/19
(2019_uchwala_51.PDF - 400.846 KB) Data publikacji: 2019-03-11 14:08:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025

Uchwała Nr VII/52/19
(2019_uchwala_52.PDF - 95.014 KB) Data publikacji: 2019-03-11 08:20:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 119

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-02-13 09:20:11
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-02-13 09:20:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2019-03-11 14:08:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony