w 2020 roku

Wersja do druku

podpisane w 2020 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2020
(ZAR_1_2020.PDF - 132.501 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 2/2020
(ZAR_2_2020.PDF - 142.128 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:44:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2020 roku

Zarządzenie Nr 2/2020
(ZAR_3_2020.PDF - 91.579 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:45:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 4/2020
(ZAR_4_2020.PDF - 294.277 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:47:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2020 roku

Zarządzenie Nr 5/2020
(ZAR_5_2020.PDF - 480.873 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:48:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 6/2020
(ZAR_6_2020.PDF - 67.61 KB) Data publikacji: 2020-01-24 09:19:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów (załącznik w UMiG)

Zarządzenie Nr 7/2020
(ZAR_7_2020.PDF - 203.056 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:14:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 8/2020
(ZAR_8_2020.pdf - 307.602 KB) Data publikacji: 2020-02-04 07:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 9/2020
(ZAR_9_2020.PDF - 72.008 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:17:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 10/2020
(ZAR_10_2020.PDF - 73.381 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:18:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 11/2020
(ZAR_11_2020.PDF - 72.923 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:20:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 12/2020
(ZAR_12_2020.PDF - 73.013 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:21:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie

Zarządzenie Nr 13/2020
(ZAR_13_2020.PDF - 461.454 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2020 r."

Zarządzenie Nr 14/2020
(ZAR_14_2020.PDF - 324.649 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:10:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 15/2020
(ZAR_15_2020.PDF - 1088.687 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:11:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 16/2020
(ZAR_16_2020.PDF - 713.302 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:14:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie obejmującym obszar miasta Pacanów

Zarządzenie Nr 17/2020
(ZAR_17_2020.pdf - 2932.85 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:24:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 18/2020
(ZAR_18_2020.PDF - 148.385 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:26:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 19/2020
(ZAR_19_2020.PDF - 279.825 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:28:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. "Dożynki Gminne Pacanów 2020"

Zarządzenie Nr 20/2020
(ZAR_20_2020.PDF - 112.459 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:30:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 21/2020
(ZAR_21_2020.PDF - 110.258 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:30:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 22/2020
(ZAR_22_2020.pdf - 764.461 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:03:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia merytorycznego oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom", w trybie "małego grantu" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele, zdrowy duch - cykl zajęć prozdrowotnych i prosportowych dla mieszkańców miasta i gminy Pacanów"

Zarządzenie Nr 23/2020
(ZAR_23_2020.pdf - 198.484 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:04:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej

Zarządzenie Nr 24/2020
(ZAR_24_2020.PDF - 114.382 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:06:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 25/2020
(ZAR_25_2020.PDF - 631.608 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:07:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 26/2020
(ZAR_26_2020.PDF - 177.585 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:09:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola

Zarządzenie Nr 27/2020
(ZAR_27_2020.PDF - 746.859 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:11:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 28/2020
(ZAR_28_2020.PDF - 86.294 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:12:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 29/2020
(ZAR_29_2020.PDF - 45.265 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:14:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego w m. Słupia

Zarządzenie Nr 30/2020
(ZAR_30_2020.PDF - 75.969 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:15:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

Zarządzenie Nr 31/2020
(ZAR_31_2020.PDF - 794.619 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:32:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 32/2020
(ZAR_32_2020.pdf - 932.189 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:36:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 33/2020
(ZAR_33_2020.pdf - 945.877 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:37:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 34/2020
(ZAR_34_2020.PDF - 319.516 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:38:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 35/2020
(ZAR_35_2020.PDF - 172.99 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:40:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 36/2020
(ZAR_36_2020.PDF - 1128.378 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:41:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 37/2020
(ZAR_37_2020.PDF - 115.354 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:44:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 38/2020
(ZAR_38_2020.PDF - 115.877 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:45:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów

Zarządzenie Nr 39/2020
(ZAR_39_2020.PDF - 1103.104 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:46:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 40/2020
(ZAR_40_2020.PDF - 453.457 KB) Data publikacji: 2020-04-17 08:47:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 41/2020
(ZAR_41_2020.pdf - 386.51 KB) Data publikacji: 2020-04-22 09:24:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie częściowego otwarcia Targowiska Gminnego w m. Słupia zlokalizowanego na działce ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym.

Zarządzenie Nr 42/2020
(ZAR_42_2020.PDF - 250.666 KB) Data publikacji: 2020-05-15 12:01:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 43/2020
(ZAR_43_2020.PDF - 1130.772 KB) Data publikacji: 2020-05-15 12:02:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 44/2020
(ZAR_44_2020.PDF - 1252.014 KB) Data publikacji: 2020-05-15 12:03:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 45/2020
(ZAR_45_2020.PDF - 212.123 KB) Data publikacji: 2020-05-15 12:04:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 46/2020
(ZAR_46_2020.PDF - 614.134 KB) Data publikacji: 2020-05-15 12:10:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 47/2020
(ZAR_47_2020.PDF - 393.142 KB) Data publikacji: 2020-05-15 12:11:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 48/2020
(ZAR_48_2020.PDF - 324.524 KB) Data publikacji: 2020-05-15 12:13:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 49/2020
(ZAR_49_2020.pdf - 396.588 KB) Data publikacji: 2020-05-15 12:16:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 50/2020
(ZAR_50_2020.pdf - 978.746 KB) Data publikacji: 2020-05-28 11:16:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice "Piekło” od km 0+000 do km 1+178 2. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406.

Zarządzenie Nr 51/2020
(ZAR_51_2020.PDF - 1132.441 KB) Data publikacji: 2020-05-28 11:18:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 52/2020
(ZAR_52_2020.PDF - 1351.79 KB) Data publikacji: 2020-05-28 11:20:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 53/2020
(ZAR_53_2020.pdf - 537.738 KB) Data publikacji: 2020-06-15 10:59:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022

Zarządzenie Nr 54/2020
(ZAR_54_2020.PDF - 316.473 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:00:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 55/2020
(ZAR_55_2020.PDF - 1117.731 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:07:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą " Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w 2020 roku."

Zarządzenie Nr 56/2020
(ZAR_56_2020.PDF - 1329.518 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:10:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 57/2020
(ZAR_57_2020.PDF - 227.794 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:18:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 58/2020
(ZAR_58_2020.PDF - 231.269 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:21:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 59/2020
(ZAR_59_2020.PDF - 249.79 KB) Data publikacji: 2020-06-05 09:06:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 60/2020
(ZAR_60_2020.PDF - 277.961 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:25:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 3 lat.

Zarządzenie Nr 61/2020
(ZAR_61_2020.PDF - 235.588 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:27:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach.

Zarządzenie Nr 62/2020
(ZAR_62_2020.PDF - 102.373 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:29:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

Zarządzenie Nr 63/2020
(ZAR_63_2020.PDF - 395.077 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:30:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 64/2020
(ZAR_64_2020.pdf - 396.919 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:31:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 65/2020
(ZAR_65_2020.PDF - 207.056 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:33:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 66/2020
(ZAR_66_2020.PDF - 159.009 KB) Data publikacji: 2020-06-15 11:34:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 67/2020
(ZAR_67_2020.PDF - 317.842 KB) Data publikacji: 2020-07-02 10:33:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 68/2020
(ZAR_68_2020.PDF - 292.701 KB) Data publikacji: 2020-07-02 10:35:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020
(ZAR_69_2020.PDF - 1376.209 KB) Data publikacji: 2020-07-02 10:37:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 70/2020
(ZAR_70_2020.PDF - 1388.893 KB) Data publikacji: 2020-07-02 10:38:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 71/2020
(ZAR_71_2020.PDF - 1269.537 KB) Data publikacji: 2020-07-02 10:39:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 356

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-17 11:13:12
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-01-17 11:13:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2020-07-02 10:39:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony