w 2020 roku

Wersja do druku

podpisane w 2020 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2020
(ZAR_1_2020.PDF - 132.501 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 2/2020
(ZAR_2_2020.PDF - 142.128 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:44:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2020 roku

Zarządzenie Nr 2/2020
(ZAR_3_2020.PDF - 91.579 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:45:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 4/2020
(ZAR_4_2020.PDF - 294.277 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:47:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2020 roku

Zarządzenie Nr 5/2020
(ZAR_5_2020.PDF - 480.873 KB) Data publikacji: 2020-01-24 08:48:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 6/2020
(ZAR_6_2020.PDF - 67.61 KB) Data publikacji: 2020-01-24 09:19:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów (załącznik w UMiG)

Zarządzenie Nr 7/2020
(ZAR_7_2020.PDF - 203.056 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:14:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 8/2020
(ZAR_8_2020.pdf - 307.602 KB) Data publikacji: 2020-02-04 07:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 9/2020
(ZAR_9_2020.PDF - 72.008 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:17:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 10/2020
(ZAR_10_2020.PDF - 73.381 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:18:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 11/2020
(ZAR_11_2020.PDF - 72.923 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:20:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 12/2020
(ZAR_12_2020.PDF - 73.013 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:21:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie

Zarządzenie Nr 13/2020
(ZAR_13_2020.PDF - 461.454 KB) Data publikacji: 2020-02-12 10:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2020 r."

Zarządzenie Nr 14/2020
(ZAR_14_2020.PDF - 324.649 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:10:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 15/2020
(ZAR_15_2020.PDF - 1088.687 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:11:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 16/2020
(ZAR_16_2020.PDF - 713.302 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:14:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie obejmującym obszar miasta Pacanów

Zarządzenie Nr 17/2020
(ZAR_17_2020.pdf - 2932.85 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:24:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 18/2020
(ZAR_18_2020.PDF - 148.385 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:26:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 19/2020
(ZAR_19_2020.PDF - 279.825 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:28:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. "Dożynki Gminne Pacanów 2020"

Zarządzenie Nr 20/2020
(ZAR_20_2020.PDF - 112.459 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:30:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 21/2020
(ZAR_21_2020.PDF - 110.258 KB) Data publikacji: 2020-03-02 13:30:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 22/2020
(ZAR_22_2020.pdf - 764.461 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:03:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia merytorycznego oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom", w trybie "małego grantu" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele, zdrowy duch - cykl zajęć prozdrowotnych i prosportowych dla mieszkańców miasta i gminy Pacanów"

Zarządzenie Nr 23/2020
(ZAR_23_2020.pdf - 198.484 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:04:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej

Zarządzenie Nr 24/2020
(ZAR_24_2020.PDF - 114.382 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:06:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 25/2020
(ZAR_25_2020.PDF - 631.608 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:07:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 26/2020
(ZAR_26_2020.PDF - 177.585 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:09:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola

Zarządzenie Nr 27/2020
(ZAR_27_2020.PDF - 746.859 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:11:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 28/2020
(ZAR_28_2020.PDF - 86.294 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:12:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 29/2020
(ZAR_29_2020.PDF - 45.265 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:14:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego w m. Słupia

Zarządzenie Nr 30/2020
(ZAR_30_2020.PDF - 75.969 KB) Data publikacji: 2020-03-19 09:15:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 156

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-17 11:13:12
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-01-17 11:13:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2020-03-19 09:15:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony