w 2018 roku

Wersja do druku

podpisane w 2018 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/18
(ZAR_1_18.PDF - 305.789 KB) Data publikacji: 2018-01-02 14:04:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia dotyczacego kontroli zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2/18
(ZAR_2_18.pdf - 732.81 KB) Data publikacji: 2018-01-10 11:15:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 3/18
(ZAR_3_18.pdf - 406.516 KB) Data publikacji: 2018-01-10 11:16:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i analizy złożonych ofert celem zatrudnienia pracownika na umowe o pracę na zastepstwo

Zarządzenie Nr 4/18
(ZAR_4_18.docx - 15.323 KB) Data publikacji: 2018-01-19 11:47:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Pacanów w 2018 roku

Zarządzenie Nr 5/18
(ZAR_5_18.pdf - 1153.29 KB) Data publikacji: 2018-01-15 11:08:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 6/18
(ZAR_6_18.pdf - 1025.166 KB) Data publikacji: 2018-01-24 10:46:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 7/18
(ZAR_7_18.pdf - 397.837 KB) Data publikacji: 2018-01-24 10:48:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wprowadzenie płatnych godzin nadliczbowych dla służb komunalnych za pracę wykonaną w dniach wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 8/18
(ZAR_8_18.pdf - 3004.684 KB) Data publikacji: 2018-01-29 09:46:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 9/18
(ZAR_9_18.pdf - 1952.511 KB) Data publikacji: 2018-01-31 12:58:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 10/18
(ZAR_10_18.pdf - 1200.455 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:01:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 11/18
(ZAR_11_18.pdf - 723.444 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:05:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 13/18
(ZAR_13_18.pdf - 410.252 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:07:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej poł. w Biniątkach do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 14/18
(ZAR_14_18.PDF - 1893.77 KB) Data publikacji: 2018-02-08 08:34:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania pn. upowszechcnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 15/18
(ZAR_15_18.pdf - 717.839 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:01:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 16/18
(ZAR_16_18.pdf - 2368.576 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:06:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia na 2018 roku planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 17/18
(ZAR_17_18.pdf - 766.773 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:09:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w msc. Rataje Karskie

Zarządzenie Nr 18/18
(ZAR_18_18.pdf - 891.51 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w msc. Pacanów

Zarządzenie Nr 19/18
(ZAR_19_18.pdf - 899.231 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:15:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w msc. Rataje Karskie

Zarządzenie Nr 20/18
(ZAR_20_18.pdf - 2949.214 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:20:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 21/18
(ZAR_21_18.pdf - 412.009 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:21:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy gruntu pod usytuowanie kontenerów odzieżowych

Zarządzenie Nr 22/18
(ZAR_22_18.pdf - 1209.359 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:22:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 23/18
(ZAR_23_18.pdf - 2737.219 KB) Data publikacji: 2018-02-23 13:00:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 24/18
(ZAR_24_18.pdf - 426.778 KB) Data publikacji: 2018-03-05 08:12:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 25/18
(ZAR_25_18.pdf - 4293.686 KB) Data publikacji: 2018-03-16 09:23:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 26/18
(ZAR_26_18.pdf - 389.05 KB) Data publikacji: 2018-03-05 08:14:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej poł. w Trzebicy do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 27/18
(ZAR_27_18.pdf - 2793.283 KB) Data publikacji: 2018-03-12 10:39:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygniecia przetargu prowadzonego na przebudowę dróg wewnętrznych i gminnych

Zarządzenie Nr 29/18
(ZAR_29_18.pdf - 2311.211 KB) Data publikacji: 2018-03-12 10:44:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów

Zarządzenie Nr 32/18
(ZAR_32_18.pdf - 803.821 KB) Data publikacji: 2018-03-16 09:31:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 33/18
(ZAR_33_18.pdf - 795.803 KB) Data publikacji: 2018-03-21 12:55:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 34/18
(ZAR_34_18.pdf - 435.113 KB) Data publikacji: 2018-03-21 12:57:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeprowadzenie kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie

Zarządzenie Nr 35/18
(ZAR_35_18.PDF - 2170.154 KB) Data publikacji: 2018-03-16 14:22:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatow na stanowiska dyrektorów szkół

Zarządzenie Nr 36/18
(ZAR_36_18.pdf - 3491.586 KB) Data publikacji: 2018-03-21 13:05:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 37/18
(ZAR_37_18.pdf - 771.631 KB) Data publikacji: 2018-03-27 09:01:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 38/18
(ZAR_38_18.pdf - 1365.874 KB) Data publikacji: 2018-03-27 09:06:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie Nr 29/20018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów

Zarządzenie Nr 39/18
(ZAR_39_18.pdf - 2784.419 KB) Data publikacji: 2018-03-27 09:11:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania przebudowy 4 dróg wewnętrznych w msc. Komorów, Karsy Małe, Słupia (2) przebudowy 4 dróg gminnych w msc. Komorów (2), Książnice, Słupia.

Zarządzenie Nr 40/18
(ZAR_40_18.pdf - 412.106 KB) Data publikacji: 2018-03-27 09:16:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 34/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w ECB w Pacanowie

Zarządzenie Nr 41/18
(ZAR_41_18.pdf - 3583.28 KB) Data publikacji: 2018-03-30 09:52:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 42/18
(ZAR_42_18.pdf - 836.286 KB) Data publikacji: 2018-04-04 12:40:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 31/18
(ZAR_31_18_cz1.PDF - 18961.135 KB) Data publikacji: 2018-04-11 11:11:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu i urzędu gminy oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Nr 31/18
(ZAR_31_18_cz2.PDF - 21164.312 KB) Data publikacji: 2018-04-11 11:14:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załaczniki do zarządzenia

Zarządzenie Nr 48/18
(ZAR_48_18.pdf - 759.716 KB) Data publikacji: 2018-04-11 10:06:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia z 2012 r. dotyczacego wprowadzenia instrukcji sporzadzania obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 43/18
(ZAR_43_18.pdf - 718.408 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:06:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 44/18
(ZAR_44_18.pdf - 442.228 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:09:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 5/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 45/18
(ZAR_45_18.pdf - 530.044 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:11:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 46/18
(ZAR_46_18.pdf - 473.923 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:16:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Samorzadowego Przedszkola w Pacanowie

Zarządzenie Nr 48/18
(ZAR_48__18.pdf - 1220.357 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:49:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 49/18
(ZAR_49_18.pdf - 2829.542 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:58:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 12/18
(ZAR_12_18.PDF - 2994.236 KB) Data publikacji: 2018-04-26 09:25:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2018

Zarządzenie Nr 51/18
(ZAR_51_18.pdf - 384.04 KB) Data publikacji: 2018-04-26 09:26:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 52/18
(ZAR_52_18.pdf - 445.202 KB) Data publikacji: 2018-04-26 09:27:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

Zarzadzenie Nr 53/18
(ZAR_53_18.pdf - 424.106 KB) Data publikacji: 2018-04-26 09:28:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru w wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 50/18
(ZAR_50_18.pdf - 3592.578 KB) Data publikacji: 2018-05-07 08:33:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 54/18
(ZAR_54_18.pdf - 4131.049 KB) Data publikacji: 2018-05-07 09:18:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 55/18
(ZAR_55_18.pdf - 541.998 KB) Data publikacji: 2018-05-07 09:22:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 56/18
(ZAR_56_18.pdf - 383.827 KB) Data publikacji: 2018-05-07 09:25:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 57/18
(ZAR_57_18.rtf - 68.237 KB) Data publikacji: 2018-04-30 13:38:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 58/18
(ZAR_58_18.rtf - 66.562 KB) Data publikacji: 2018-04-30 13:39:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 59/18
(ZAR_59_18.rtf - 68.001 KB) Data publikacji: 2018-04-30 13:39:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 60/18
(ZAR_60_18.pdf - 2584.79 KB) Data publikacji: 2018-05-09 08:16:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu neiograniczonego na zadanie: Remont drogi gminnej Oblekoń ,,Zadworze"

Zarządzenie Nr 61/18
(ZAR_61_18.pdf - 4111.698 KB) Data publikacji: 2018-05-29 07:39:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmianw budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 62/18
(ZAR_62_18.pdf - 365.033 KB) Data publikacji: 2018-05-29 07:40:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zarzadzenie wyborów do Młodziezowej Rady Gminy Pacanów I kadencji

Zarządzenie Nr 63/18
(ZAR_63_18.pdf - 453.863 KB) Data publikacji: 2018-05-29 07:43:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 64/18
(ZAR_64_18.pdf - 1156.942 KB) Data publikacji: 2018-05-29 07:50:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 65/18
(ZAR_65_18.pdf - 733.949 KB) Data publikacji: 2018-05-29 07:53:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 66/18
(ZAR_66_18.pdf - 439.051 KB) Data publikacji: 2018-05-29 07:56:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia
(20180518_konkurs_ofert_Hospicjum.pdf - 2110.131 KB) Data publikacji: 2018-05-18 14:00:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: ogłoszenie

Zarządzenie Nr 67/18
(ZAR_67_18.pdf - 372.355 KB) Data publikacji: 2018-05-29 07:58:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Zarządzenie Nr 68/18
(ZAR_68_2018.pdf - 34.759 KB) Data publikacji: 2018-05-23 12:31:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 69/18
(ZAR_69_18.pdf - 931.885 KB) Data publikacji: 2018-05-29 08:09:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 70/18
(ZAR_70_18.pdf - 824.762 KB) Data publikacji: 2018-05-29 08:12:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 71/18
(ZAR_71_18.pdf - 969.562 KB) Data publikacji: 2018-05-29 08:16:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z 13.03.2018r dotyczące zasad 9polityki) rachunkowości dla budżetu i urzędu gminy oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Nr 72/18
(ZAR_72_18.pdf - 953.433 KB) Data publikacji: 2018-05-29 08:21:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2018 r. na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 73/18
(ZAR_73_18.pdf - 764.467 KB) Data publikacji: 2018-06-06 07:49:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 74/18
(ZAR_74_18.pdf - 1895.396 KB) Data publikacji: 2018-06-06 07:55:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanow na 2018 rok

Zarządzenie Nr 75/18
(ZAR_75_18.pdf - 773.39 KB) Data publikacji: 2018-07-10 08:36:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 76/18
(ZAR_76_18.pdf - 382.37 KB) Data publikacji: 2018-07-10 08:37:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej powołaniej do przeprowadzenia wyborów mlodziezowej rady gminy

Zarządzenie Nr 77/18
(ZAR_77_18.pdf - 883.261 KB) Data publikacji: 2018-07-10 08:38:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 78/18
(ZAR_78_18.pdf - 448.722 KB) Data publikacji: 2018-07-10 08:42:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 79/18
(ZAR_79_18.pdf - 1123.087 KB) Data publikacji: 2018-07-10 08:39:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 80/18
(ZAR_80_18.PDF - 2171.154 KB) Data publikacji: 2018-06-15 13:33:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu na ochronę i promocję zdrowia, w tym działalaność lecznicza

Zarządzenie Nr 81/18
(ZAR_81_18.pdf - 4670.718 KB) Data publikacji: 2018-07-10 09:06:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 82/18
(ZAR_82_18.pdf - 1733.045 KB) Data publikacji: 2018-07-10 08:56:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powłania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku"

Zarządzenie Nr 83/18
(ZAR_83_18.pdf - 806.225 KB) Data publikacji: 2018-07-10 09:15:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargowej - Biniątki

Zarządzenie Nr 84/18
(ZAR_84_18.pdf - 802.882 KB) Data publikacji: 2018-07-10 09:18:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - Pacanów

Zarządzenie Nr 85/18
(ZAR_85_18.pdf - 402.112 KB) Data publikacji: 2018-07-10 11:36:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 86/18
(ZAR_86_18.pdf - 824.589 KB) Data publikacji: 2018-07-10 14:04:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 87/18
(ZAR_87_18.pdf - 4592.241 KB) Data publikacji: 2018-07-10 14:11:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budzecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 88/18
(ZAR_88_18.pdf - 763.64 KB) Data publikacji: 2018-07-27 08:07:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 89/18
(ZAR_89_18.PDF - 3452.597 KB) Data publikacji: 2018-07-27 08:12:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 90/18
(ZAR_90__18.pdf - 771.925 KB) Data publikacji: 2018-07-27 09:01:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udziału mieszkańców Gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy w 2018 roku

Zarządzenie Nr 90/18
(ZAR_90_18.PDF - 2906.355 KB) Data publikacji: 2018-07-11 14:38:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym

Zarządzenie Nr 91/18
(ZAR_91_18.PDF - 1478.286 KB) Data publikacji: 2018-07-12 11:20:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego

Zarządzenie Nr 92/18
(ZAR_92_18.pdf - 850.966 KB) Data publikacji: 2018-07-27 09:07:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 93/18
(ZAR_93_18.pdf - 769.648 KB) Data publikacji: 2018-07-27 09:09:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia dotyczacego powołania gminnej komisji ds. szacowania strat powstalych wskutek klęsk żywiołowych w 2018 r.

Zarządzenie Nr 94/18
(ZAR_94_18.PDF - 757.884 KB) Data publikacji: 2018-07-19 11:48:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Pacanów dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pacanów na realizacje na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Zarządzenie Nr 95/18
(ZAR_95_18.PDF - 344.743 KB) Data publikacji: 2018-07-19 07:17:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. budowa ogólnodostepnych palców zabaw: Żabiec, Rataje Słupskie, Oblekoń oraz altany ogrodowej w miejscowości Żabiec

Zarządzenie Nr 96/18
(ZAR_96_18.PDF - 3704.791 KB) Data publikacji: 2018-07-27 09:13:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 97/18
(ZAR_97_18.PDF - 73.046 KB) Data publikacji: 2018-07-19 13:55:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn, "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2018 r."

Zarządzenie Nr 104/18
(ZAR_104_18.PDF - 451.088 KB) Data publikacji: 2018-08-08 11:07:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Działania w zakresie promocji walorów turystyczno-kulturowych Gminy Pacanów"

Zarządzenie Nr 125/18
(ZAR_125_18.PDF - 347.447 KB) Data publikacji: 2018-09-25 13:57:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kotroli zadania publicznego

Zarządzenie Nr 127/18
(ZAR_127_18.PDF - 80.101 KB) Data publikacji: 2018-09-28 13:51:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego w zakresie: "Działania w zakresie promocji walorów turystyczno-kulturalnych Gminy Pacanów"

Zarządzenie Nr 30/18
(ZAR_30_18.PDF - 282.761 KB) Data publikacji: 2018-11-06 13:55:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego na cżłonka do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 98/18
(ZAR_98_18.PDF - 3544.531 KB) Data publikacji: 2018-11-06 13:57:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 99/18
(ZAR_99_18.PDF - 988.506 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:00:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o dzielenie pożyczek z budzetu Gminy Pacanów dla Stowarzyszeń ,,miłośników gminy Pacanów" oraz ,,Żabieckie Powiślanki" na realizacje na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnetrznych

Zarządzenie Nr 103/18
(ZAR_103_18.PDF - 981.812 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:03:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 105/18
(ZAR_105_18.PDF - 3749.261 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:09:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 106/18
(ZAR_106_18.PDF - 521.073 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:13:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygniecia konkursu ,,Najlepsze stoisko kulinarne" na dożynkach gminnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 107/18
(ZAR_107_18.PDF - 1604.703 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:15:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygniecia konkusu ,,Najładniejszy tradycyjny wieniec dozynkowy" w gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 108/18
(ZAR_108_18.PDF - 452.456 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:19:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia rzetagu prowadzonego w trybie przetargu nieogranicoznego na zadanie: dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie Nr 109/18
(ZAR_109_18.PDF - 3784.222 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:22:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 110/18
(ZAR_110_18.PDF - 228.601 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:24:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadań: remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń ,,Zadworze"

Zarządzenie Nr 113/18
(ZAR_113_18.PDF - 2049.368 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:27:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: termomomodernizacja budynku NZOZ w Pacanowie

Zarządzenie Nr 114/18
(ZAR_114_18.PDF - 518.583 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:31:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na przebudowe i remonty dróg gminnych (12)

Zarzadzenie Nr 115/18
(ZAR_115_18.PDF - 273.81 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:38:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wprowadzanie Polityki Ochrony Danych (Załacznik UG)

Zarzadzenie Nr 116/18
(ZAR_116_18.PDF - 468.489 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:34:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorzadowych

Zarządzenie Nr 118/18
(ZAR_118_18.PDF - 332.746 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:41:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 119/18
(ZAR_119_18.PDF - 3640.25 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:43:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budzecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 120/18
(ZAR_120_18.PDF - 590.101 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:45:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 121/18
(ZAR_121_18.PDF - 575.898 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:48:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach

Zarzadzenie Nr 122/18
(ZAR_122_18.PDF - 599.961 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:49:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Zarzadzenie Nr 123/18
(ZAR_123_18.PDF - 3542.606 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:52:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 124/18
(ZAR_124_18.PDF - 1942.215 KB) Data publikacji: 2018-09-21 13:45:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. pozyskiwianie i dystrybucja żywnosci dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 126/18
(ZAR_126_18.PDF - 348.006 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:03:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. ,,kronika działalności Klubu na przestrzeni 30 lat działałności GLKS ,,zorza- Tempo" Pacanów i 65 lat dzialalności KS Zorza Pacanów.

Zarządzenie Nr 128/18
(ZAR_128_18.PDF - 4323.94 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:08:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 129/18
(ZAR_129_18.PDF - 2761.201 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:14:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 130/18
(ZAR_130_18.PDF - 3000.315 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:17:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 132_18
(ZAR_132_18.PDF - 3875.021 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:26:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 133/18
(ZAR_133_18.PDF - 623.416 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:27:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 134/18
(ZAR_134_18.PDF - 310.846 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:34:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyznaczenie przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzywczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 136/18
(ZAR_136_18.PDF - 595.513 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:38:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarzadzenia nr 16/2018 z dnia 9.02.2018r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Pacanów

Zarządzenie Nr 137/18
(ZAR_137_18.PDF - 255.076 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:41:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powłania komisji przetargowej do rozstrzygniecia przetargu na dostawe paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Pacanów

Zarzadzenie Nr 138/18
(ZAR_138_18.PDF - 5834.094 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:45:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 139/18
(ZAR_139_18.PDF - 57.217 KB) Data publikacji: 2018-10-31 07:23:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania Komisji do rozliczenia dotacji otrzymanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Oblekoniu

Zarzadzenie Nr 140/18
(ZAR_140_18.PDF - 4285.132 KB) Data publikacji: 2018-11-15 09:38:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 141/18
(ZAR_141_18.PDF - 578.164 KB) Data publikacji: 2018-11-07 08:50:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 142/18
(ZAR_142_18.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2018-11-06 14:53:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę pod kiosk ruchu w Pacanowie

Zarzadzenie Nr 144/18
(ZAR_144_18.zip - 26197.029 KB) Data publikacji: 2018-11-15 10:59:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 146/18
(ZAR_146_18.PDF - 264.213 KB) Data publikacji: 2018-11-15 09:24:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw rozliczenia dotacji otrzymanej przez OSP w Słupi na zakup bramy garażowej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 606

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-02 14:02:36
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-01-02 14:02:48
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2018-11-15 11:01:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony