w 2018 roku

Wersja do druku

podpisane w 2018 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/18
(ZAR_1_18.PDF - 305.789 KB) Data publikacji: 2018-01-02 14:04:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia dotyczacego kontroli zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2/18
(ZAR_2_18.pdf - 732.81 KB) Data publikacji: 2018-01-10 11:15:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 3/18
(ZAR_3_18.pdf - 406.516 KB) Data publikacji: 2018-01-10 11:16:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i analizy złożonych ofert celem zatrudnienia pracownika na umowe o pracę na zastepstwo

Zarządzenie Nr 4/18
(ZAR_4_18.docx - 15.323 KB) Data publikacji: 2018-01-19 11:47:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Pacanów w 2018 roku

Zarządzenie Nr 5/18
(ZAR_5_18.pdf - 1153.29 KB) Data publikacji: 2018-01-15 11:08:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 6/18
(ZAR_6_18.pdf - 1025.166 KB) Data publikacji: 2018-01-24 10:46:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 7/18
(ZAR_7_18.pdf - 397.837 KB) Data publikacji: 2018-01-24 10:48:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wprowadzenie płatnych godzin nadliczbowych dla służb komunalnych za pracę wykonaną w dniach wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 8/18
(ZAR_8_18.pdf - 3004.684 KB) Data publikacji: 2018-01-29 09:46:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 9/18
(ZAR_9_18.pdf - 1952.511 KB) Data publikacji: 2018-01-31 12:58:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 10/18
(ZAR_10_18.pdf - 1200.455 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:01:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 11/18
(ZAR_11_18.pdf - 723.444 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:05:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 13/18
(ZAR_13_18.pdf - 410.252 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:07:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej poł. w Biniątkach do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 14/18
(ZAR_14_18.PDF - 1893.77 KB) Data publikacji: 2018-02-08 08:34:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania pn. upowszechcnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 15/18
(ZAR_15_18.pdf - 717.839 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:01:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 16/18
(ZAR_16_18.pdf - 2368.576 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:06:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia na 2018 roku planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 17/18
(ZAR_17_18.pdf - 766.773 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:09:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w msc. Rataje Karskie

Zarządzenie Nr 18/18
(ZAR_18_18.pdf - 891.51 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w msc. Pacanów

Zarządzenie Nr 19/18
(ZAR_19_18.pdf - 899.231 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:15:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w msc. Rataje Karskie

Zarządzenie Nr 20/18
(ZAR_20_18.pdf - 2949.214 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:20:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 21/18
(ZAR_21_18.pdf - 412.009 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:21:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy gruntu pod usytuowanie kontenerów odzieżowych

Zarządzenie Nr 22/18
(ZAR_22_18.pdf - 1209.359 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:22:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 23/18
(ZAR_23_18.pdf - 2737.219 KB) Data publikacji: 2018-02-23 13:00:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 24/18
(ZAR_24_18.pdf - 426.778 KB) Data publikacji: 2018-03-05 08:12:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 25/18
(ZAR_25_18.pdf - 4293.686 KB) Data publikacji: 2018-03-16 09:23:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 26/18
(ZAR_26_18.pdf - 389.05 KB) Data publikacji: 2018-03-05 08:14:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej poł. w Trzebicy do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 27/18
(ZAR_27_18.pdf - 2793.283 KB) Data publikacji: 2018-03-12 10:39:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygniecia przetargu prowadzonego na przebudowę dróg wewnętrznych i gminnych

Zarządzenie Nr 29/18
(ZAR_29_18.pdf - 2311.211 KB) Data publikacji: 2018-03-12 10:44:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów

Zarządzenie Nr 32/18
(ZAR_32_18.pdf - 803.821 KB) Data publikacji: 2018-03-16 09:31:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 33/18
(ZAR_33_18.pdf - 795.803 KB) Data publikacji: 2018-03-21 12:55:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 34/18
(ZAR_34_18.pdf - 435.113 KB) Data publikacji: 2018-03-21 12:57:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeprowadzenie kontroli finansowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie

Zarządzenie Nr 35/18
(ZAR_35_18.PDF - 2170.154 KB) Data publikacji: 2018-03-16 14:22:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatow na stanowiska dyrektorów szkół

Zarządzenie Nr 36/18
(ZAR_36_18.pdf - 3491.586 KB) Data publikacji: 2018-03-21 13:05:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 37/18
(ZAR_37_18.pdf - 771.631 KB) Data publikacji: 2018-03-27 09:01:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 38/18
(ZAR_38_18.pdf - 1365.874 KB) Data publikacji: 2018-03-27 09:06:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie Nr 29/20018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów

Zarządzenie Nr 39/18
(ZAR_39_18.pdf - 2784.419 KB) Data publikacji: 2018-03-27 09:11:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania przebudowy 4 dróg wewnętrznych w msc. Komorów, Karsy Małe, Słupia (2) przebudowy 4 dróg gminnych w msc. Komorów (2), Książnice, Słupia.

Zarządzenie Nr 40/18
(ZAR_40_18.pdf - 412.106 KB) Data publikacji: 2018-03-27 09:16:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 34/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w ECB w Pacanowie

Zarządzenie Nr 41/18
(ZAR_41_18.pdf - 3583.28 KB) Data publikacji: 2018-03-30 09:52:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 42/18
(ZAR_42_18.pdf - 836.286 KB) Data publikacji: 2018-04-04 12:40:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 31/18
(ZAR_31_18_cz1.PDF - 18961.135 KB) Data publikacji: 2018-04-11 11:11:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu i urzędu gminy oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Nr 31/18
(ZAR_31_18_cz2.PDF - 21164.312 KB) Data publikacji: 2018-04-11 11:14:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załaczniki do zarządzenia

Zarządzenie Nr 48/18
(ZAR_48_18.pdf - 759.716 KB) Data publikacji: 2018-04-11 10:06:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia z 2012 r. dotyczacego wprowadzenia instrukcji sporzadzania obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 43/18
(ZAR_43_18.pdf - 718.408 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:06:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 44/18
(ZAR_44_18.pdf - 442.228 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:09:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 5/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 45/18
(ZAR_45_18.pdf - 530.044 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:11:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 46/18
(ZAR_46_18.pdf - 473.923 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:16:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Samorzadowego Przedszkola w Pacanowie

Zarządzenie Nr 48/18
(ZAR_48__18.pdf - 1220.357 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:49:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 49/18
(ZAR_49_18.pdf - 2829.542 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:58:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 12/18
(ZAR_12_18.PDF - 2994.236 KB) Data publikacji: 2018-04-26 09:25:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2018

Zarządzenie Nr 51/18
(ZAR_51_18.pdf - 384.04 KB) Data publikacji: 2018-04-26 09:26:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 52/18
(ZAR_52_18.pdf - 445.202 KB) Data publikacji: 2018-04-26 09:27:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

Zarzadzenie Nr 53/18
(ZAR_53_18.pdf - 424.106 KB) Data publikacji: 2018-04-26 09:28:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru w wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 50/18
(ZAR_50_18.pdf - 3592.578 KB) Data publikacji: 2018-05-07 08:33:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 54/18
(ZAR_54_18.pdf - 4131.049 KB) Data publikacji: 2018-05-07 09:18:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 55/18
(ZAR_55_18.pdf - 541.998 KB) Data publikacji: 2018-05-07 09:22:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 56/18
(ZAR_56_18.pdf - 383.827 KB) Data publikacji: 2018-05-07 09:25:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 57/18
(ZAR_57_18.rtf - 68.237 KB) Data publikacji: 2018-04-30 13:38:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 58/18
(ZAR_58_18.rtf - 66.562 KB) Data publikacji: 2018-04-30 13:39:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 59/18
(ZAR_59_18.rtf - 68.001 KB) Data publikacji: 2018-04-30 13:39:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 60/18
(ZAR_60_18.pdf - 2584.79 KB) Data publikacji: 2018-05-09 08:16:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu neiograniczonego na zadanie: Remont drogi gminnej Oblekoń ,,Zadworze"

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 322

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-02 14:02:36
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-01-02 14:02:48
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2018-05-09 08:16:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony