w 2018 roku

Wersja do druku

podpisane w 2018 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2018
(ZAR_1_18.PDF - 305.789 KB) Data publikacji: 2018-01-02 14:04:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarżadzenia dotyczacego kontroli zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Zarządzenie Nr 2/18
(ZAR_2_18.pdf - 732.81 KB) Data publikacji: 2018-01-10 11:15:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 3/18
(ZAR_3_18.pdf - 406.516 KB) Data publikacji: 2018-01-10 11:16:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i analizy złożonych ofert celem zatrudnienia pracownika na umowe o pracę na zastepstwo

Zarządzenie Nr 4/18
(ZAR_4_18.docx - 15.323 KB) Data publikacji: 2018-01-19 11:47:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Pacanów w 2018 roku

Zarządzenie Nr 5/18
(ZAR_5_18.pdf - 1153.29 KB) Data publikacji: 2018-01-15 11:08:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 6/18
(ZAR_6_18.pdf - 1025.166 KB) Data publikacji: 2018-01-24 10:46:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 7/18
(ZAR_7_18.pdf - 397.837 KB) Data publikacji: 2018-01-24 10:48:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wprowadzenie płatnych godzin nadliczbowych dla służb komunalnych za pracę wykonaną w dniach wolnych od pracy

Zarządzenie Nr 8/18
(ZAR_8_18.pdf - 3004.684 KB) Data publikacji: 2018-01-29 09:46:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 9/18
(ZAR_9_18.pdf - 1952.511 KB) Data publikacji: 2018-01-31 12:58:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadoznych na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 10/18
(ZAR_10_18.pdf - 1200.455 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:01:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 11/18
(ZAR_11_18.pdf - 723.444 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:05:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 13/18
(ZAR_13_18.pdf - 410.252 KB) Data publikacji: 2018-02-05 08:07:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej poł. w Biniątkach do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 14/18
(ZAR_14_18.PDF - 1893.77 KB) Data publikacji: 2018-02-08 08:34:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania pn. upowszechcnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 15/18
(ZAR_15_18.pdf - 717.839 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:01:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 16/18
(ZAR_16_18.pdf - 2368.576 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:06:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia na 2018 roku planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 17/18
(ZAR_17_18.pdf - 766.773 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:09:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w msc. Rataje Karskie

Zarządzenie Nr 18/18
(ZAR_18_18.pdf - 891.51 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w msc. Pacanów

Zarządzenie Nr 19/18
(ZAR_19_18.pdf - 899.231 KB) Data publikacji: 2018-02-13 09:15:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w msc. Rataje Karskie

Zarządzenie Nr 20/18
(ZAR_20_18.pdf - 2949.214 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:20:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 21/18
(ZAR_21_18.pdf - 412.009 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:21:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy gruntu pod usytuowanie kontenerów odzieżowych

Zarządzenie Nr 22/18
(ZAR_22_18.pdf - 1209.359 KB) Data publikacji: 2018-02-20 13:22:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Zarządzenie Nr 23/18
(ZAR_23_18.pdf - 2737.219 KB) Data publikacji: 2018-02-23 13:00:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2018 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 111

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-02 14:02:36
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-01-02 14:02:48
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2018-02-23 13:00:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony