Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacanów na lata 2018-2030Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-01-12 09:10:36

 

Wszelkie zmiany  w WPF-ie Gminy Pacanów podejmowane są uchwałą rady gminy i znajdują się w zakładce Prawo miejscowe / Uchwały Rady MiejskiejPowrót