w 2017 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-04-27 08:52:54

podpisane w 2017 roku

Załączone pliki
ZAR_1_17.docZarządzenie Nr 1/17 (ZAR_1_17.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2017-01-03 13:03:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów w 2016 roku”
ZAR_3_17.docZarządzenie Nr 3/17 (ZAR_3_17.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2017-01-11 11:32:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2016 roku”
ZAR_2_17.pdfZarzadzenie Nr 2/17 (ZAR_2_17.pdf - 506.787 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:48:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. ,,Akademia Piłki Nożnej w okresie 26.09.-30.11.2016"
ZAR_4_17.pdfZarządzenie Nr 4/17 (ZAR_4_17.pdf - 772.273 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:51:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_5_17.pdfZarządzenie Nr 5/17 (ZAR_5_17.pdf - 416.581 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:53:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Karsach Dolnych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_6_17.pdfZarzadzenie Nr 6/17 (ZAR_6_17.pdf - 498.364 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:56:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadnia pn. zakup 55 koszulek i 3 par butów ludowych męskich dla Diamentów Powiśla
ZAR_7_17.pdfZarządzenie Nr 7/17 (ZAR_7_17.pdf - 788.541 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:13:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_8_17.pdfZarządzenie Nr 8/17 (ZAR_8_17.pdf - 383.182 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:01:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenie wyboru sołtysa w sołectwie Sroczków na terenie gminy Pacanów.
ZAR_9_17.pdfZarządzenie Nr 9/17 (ZAR_9_17.pdf - 388.004 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:04:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac polegających na remoncie elewacji budynku OSP Pacanów
ZAR_10_17.pdfZarządzenie Nr 10/17 (ZAR_10_17.pdf - 779.875 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:15:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2017 roku
ZAR_11_17.pdfZarządzenie Nr 11/17 (ZAR_11_17.pdf - 805.781 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:07:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_12_17.pdfZarządzenie Nr 12/17 (ZAR_12_17.pdf - 772.45 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:09:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_13_17.pdfZarządzenie Nr 13/17 (ZAR_13_17.pdf - 2336.659 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:03:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_14_17.pdfZarządzenie Nr 14/17 (ZAR_14_17.pdf - 1374.852 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:07:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_15_17.pdfZarządzenie Nr 15/17 (ZAR_15_17.pdf - 1543.655 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:11:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_16_17.pdfZarządzenie Nr 16/17 (ZAR_16_17.pdf - 364.685 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:13:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierających azbest zgłoszonych przez właścicieli posesji do usunięcia w 2017 r.
ZAR_21_17.PDFZarządzenie Nr 21/17 (ZAR_21_17.PDF - 1625.705 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 08:55:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2017 roku
ZAR_17_17.pdfZarządzenie Nr 17/17 (ZAR_17_17.pdf - 398.291 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:12:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Woli Biechowskiej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
ZAR_18_17.pdfZarządzenie Nr 18/17 (ZAR_18_17.pdf - 406.144 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:14:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoław. nieruch. rolnej poł. w Woli Biechowskiej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
ZAR_19_17.pdfZarządzenie Nr 19/17 (ZAR_19_17.pdf - 393.056 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:17:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruch. rolnej poł. w Pacanowie do sprzedaży
ZAR_20_17.pdfZarządzenie Nr 20/17 (ZAR_20_17.pdf - 409.522 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:20:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: s prawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż mienia
ZAR_22_17.pdfZarządzenie Nr 22/17 (ZAR_22_17.pdf - 1292.133 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:22:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_23_17.pdfZarządzenie Nr 23/17 (ZAR_23_17.pdf - 3090.343 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:28:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem sie szkodliwego czynnika biologicznego zakw. do grupy 3 lub 4
ZAR_24_17.pdfZarządzenie Nr 24/17 (ZAR_24_17.pdf - 1103.663 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:30:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na działania czynników chemicznych
ZAR_25_17.pdfZarządzenie Nr 25/17 (ZAR_25_17.pdf - 509.187 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:32:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania: instalacja kolektorów słonecznych - zamówienie uzupełniające
ZAR_26_17.pdfZarządzenie Nr 26/17 (ZAR_26_17.pdf - 748.832 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:34:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_27_17.pdfZarządzenie Nr 27/17 (ZAR_27_17.pdf - 402.773 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:36:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej ruina poł. w Trzebicy
ZAR_28_17.pdfZarządzenie Nr 28/17 (ZAR_28_17.pdf - 406.702 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:38:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej poł. w Biniątkach do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_29_17.pdfZarządzenie Nr 29/17 (ZAR_29_17.pdf - 868.196 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 09:49:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_30_17.docxZarządzenie Nr 30/17 (ZAR_30_17.docx - 26.425 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 12:51:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
ZAR_31_17.pdfZarządzenie Nr 31/17 (ZAR_31_17.pdf - 3430.738 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 09:55:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_32_17.pdfZarządzenie Nr 32/17 (ZAR_32_17.pdf - 2596.208 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 10:00:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_33_17.pdfZarządzenie Nr 33/17 (ZAR_33_17.pdf - 422.477 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 07:51:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do spraw kontroli gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych na terenie gminy Pacanów
ZAR_35_17.pdfZarządzenie Nr 35/17 (ZAR_35_17.pdf - 1297.254 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 07:54:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_36_17.pdfZarządzenie Nr 36/17 (ZAR_36_17.pdf - 1393.876 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 07:57:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_37_17.pdfZarządzenie Nr 37/17 (ZAR_37_17.pdf - 513.22 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:04:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez przez policję do kwalifikacji wojskowej osób roczników 1997-98 zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów
ZAR_38_17.pdfZarządzenie Nr 38/17 (ZAR_38_17.pdf - 889.76 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:07:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pacanów
ZAR_39_17.pdfZarządzenie Nr 39/17 (ZAR_39_17.pdf - 407.031 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:09:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robot dotyczących wykonania naprawy dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie uszkodzonego w wyniku wichury w dniu 2.03.2017r.
ZAR_40_17.pdfZarządzenie Nr 40/17 (ZAR_40_17.pdf - 772.394 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:11:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_41_17.pdfZarządzenie Nr 41/17 (ZAR_41_17.pdf - 771.537 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:13:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_42_17.pdfZarządzenie Nr 42/17 (ZAR_42_17.pdf - 1233.516 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:16:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_43_17.pdfZarządzenie Nr 43/17 (ZAR_43_17.pdf - 396.331 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:18:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 i 30 listopada 2014r.
ZAR_44_17.pdfZarządzenie Nr 44/17 (ZAR_44_17.pdf - 1027.846 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:20:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2017 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
ZAR_45_17.pdfZarządzenie Nr 45/17 (ZAR_45_17.pdf - 2508.279 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:25:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_46_17.PDFZarządzenie Nr 46/17 (ZAR_46_17.PDF - 4688.854 KB)
Data publikacji: 2017-04-12 09:55:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS Urzędu Gminy Pacanów
ZAR_47_17.pdfZarządzenie Nr 47/17 (ZAR_47_17.pdf - 788.018 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:28:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_51_17.rtfZarządzenie Nr 51/17 (ZAR_51_17.rtf - 57.366 KB)
Data publikacji: 2017-04-12 10:17:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
ZAR_48_17.pdfZarządzenie Nr 48/17 (ZAR_48_17.pdf - 3934.667 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 08:28:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_49_17.pdfZarządzenie Nr 49/17 (ZAR_49_17.pdf - 364.201 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 08:29:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę części dachu na budynku administracyjnym w Pacanowie
ZAR_50_17.pdfZarzadzenie Nr 50/17 (ZAR_50_17.pdf - 383.035 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 08:30:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udziału mieszkańców Gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i nieunieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy w 2017 roku
ZAR_52_17.pdfZarządzenie Nr 52/17 (ZAR_52_17.pdf - 380.139 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 08:31:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji odbiorczej dla zadania: remont ogrodzenia placu targowego w m.Słupia gm. Pacanów

Powrót