Wybory do Sejmu RP i Senatu RPDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-10-05 13:14:32

zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7.00 do 21.00.

 

>> Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

>> Okręgi wyborcze w wyborach parlamentarnych


>> Zarządzenie Nr  128/15 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31 sierpnia 2015 r.  w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i materiałów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

>> Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Gminy Pacanów w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 

>> Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach parlamentarnych zarządzonym na dzień 25 października 2015 r.

       

>> Zawiadomienie w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

>> Protokół z losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 Powrót