Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-04-20 13:54:20

zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

>> Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188)

 

>> Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

>> Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

>> Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

>> Uchwała  Nr VI/30/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Biechowie

 

 >> Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Pacanów z dnia  19 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

 >> OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PACANÓW Z DNIA 2 KWIETNIA 2015 R. O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI, LOKALACH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.

 

 

 

 Powrót