w 2015 roku

Wersja do druku

w 2015 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/15
(ZAR_1_2015.docx - 20.88 KB) Data publikacji: 2015-01-12 08:19:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 2/15
(ZAR_2_2015.pdf - 457.325 KB) Data publikacji: 2015-01-14 08:03:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacja zadnia pn.,,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy pacanów w 2014 roku" realizowanej przez GLKS ,,Zorza-Tempo"

Zarządzenie Nr 3/15
(ZAR_3_15.pdf - 414.429 KB) Data publikacji: 2015-01-14 08:07:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. :,,Remontu budynku świetlicy wiejskiej w msc. Biechów - etap II"

Zarządzenie Nr 4/15
(ZAR_4_15.pdf - 971.86 KB) Data publikacji: 2015-01-15 12:29:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 5/15
(ZAR_5_15.pdf - 818.217 KB) Data publikacji: 2015-01-14 08:08:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2015 roku

Zarządzenie Nr 6/15
(ZAR_6_15.pdf - 770.552 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:36:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 7/15
(ZAR_7_15.pdf - 1661.571 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:37:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 8/15
(ZAR_8_15.pdf - 430.905 KB) Data publikacji: 2015-01-26 11:25:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Z-cy Kierownika USC w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 9/15
(ZAR_9_15.pdf - 810.914 KB) Data publikacji: 2015-01-26 11:28:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 10/15
(ZAR_10_15.pdf - 869.155 KB) Data publikacji: 2015-01-26 11:30:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 12/15
(ZAR_12_15.rtf - 19.815 KB) Data publikacji: 2015-01-27 13:41:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 13/15
(ZAR_13_15.pdf - 842.88 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:32:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 14/15
(ZAR_14_15.pdf - 754.733 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:35:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 15/15
(ZAR_15_15.pdf - 795.992 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:41:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/14 z 4.02.2014 r. Wójta Gminy Pacanów nr 178/13 z 30.12.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 103/22 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23.07.2012 r. o wprowadzeniu zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Urzedu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 16/15
(ZAR_16_15.pdf - 762.444 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:44:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 4/12 z 4.01.2012 r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie wprowadzeni instrukcji sporządzania,obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 17/15
(ZAR_17_15.pdf - 2044.098 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:49:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2015 rok

Zarządzenie Nr 18/15
(ZAR_18_15.pdf - 421.442 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:51:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej powożonej w Ratajach słupskich do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 19/15
(ZAR_19_15.pdf - 425.712 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:53:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości budowlanej położonej w Sroczkowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 20/15
(ZAR_20_15.pdf - 423.262 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:55:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości budowanej położonej w Sroczkowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 21/15
(ZAR_21_15.pdf - 421.349 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:57:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości budowlanej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 22/15
(ZAR_22_15.pdf - 429.795 KB) Data publikacji: 2015-02-10 07:59:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Karsach Dolnych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 23/15
(ZAR_23_15.pdf - 1516.035 KB) Data publikacji: 2015-02-10 08:01:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 24/15
(ZAR_24_15.pdf - 2062.889 KB) Data publikacji: 2015-02-10 08:05:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 25/15
(ZAR_25_15.pdf - 422.074 KB) Data publikacji: 2015-02-10 08:13:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Woli Biechowskiej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 26/15
(ZAR_26_14.pdf - 422.579 KB) Data publikacji: 2015-02-10 08:17:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Grabowicy do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 27/15
(ZAR_27_15.pdf - 900.917 KB) Data publikacji: 2015-02-10 08:20:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu niegranicznego

Zarządzenie Nr 28/15
(ZAR_28_15.pdf - 1019.205 KB) Data publikacji: 2015-02-20 08:19:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 29/15
(ZAR_29_15.pdf - 1024.21 KB) Data publikacji: 2015-02-20 08:19:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 30/15
(ZAR_30_15.pdf - 400.43 KB) Data publikacji: 2015-02-20 08:20:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 31/15
(ZAR_31_15.pdf - 766.775 KB) Data publikacji: 2015-02-25 07:48:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 32/15
(ZAR_32_15.pdf - 2172.234 KB) Data publikacji: 2015-02-25 07:48:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 33/15
(ZAR_33_15.pdf - 799.146 KB) Data publikacji: 2015-02-25 08:17:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 34/15
(ZAR_34_15.pdf - 757.74 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:35:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 35/15
(ZAR_35_15.pdf - 1245.028 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:36:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 36/15
(ZAR_36_15.pdf - 380.957 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:37:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierających azbest zgłoszonych przez właścicieli posesji do usunięcia z terenu Gminy Pacanów w 2015r.

Zarządzenie Nr 37/15
(ZAR_37_15.docx - 15.928 KB) Data publikacji: 2015-03-10 10:27:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 38/15
(ZAR_38_15.pdf - 2201.437 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:39:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pacanów na lata 2013 - 2032"

Zarządzenie Nr 39/15
(ZAR_39_15.pdf - 750.394 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:40:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 40/15
(ZAR_40_15.pdf - 1210.013 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:40:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 41/15
(ZAR_41_15.pdf - 749.851 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:41:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 42/15
(ZAR_42_15.pdf - 767.756 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:42:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 43/15
(ZAR_43_15.pdf - 801.812 KB) Data publikacji: 2015-03-23 12:43:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarzadzenie Nr 44/15
(ZAR_44_15.pdf - 806.106 KB) Data publikacji: 2015-04-03 08:54:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczen Socjalnych Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 45/15
(ZAR_45_15.pdf - 3366.83 KB) Data publikacji: 2015-04-03 09:06:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 46/15
(ZAR_46_15.pdf - 1101.95 KB) Data publikacji: 2015-04-03 09:07:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 47/15
(ZAR_47_15.pdf - 791.623 KB) Data publikacji: 2015-04-03 09:14:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 48/15
(ZAR_48_15.pdf - 1534.022 KB) Data publikacji: 2015-04-03 09:27:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty 5 dróg gminnych

Zarządzenie Nr 49/15
(ZAR_49_15.pdf - 1242.05 KB) Data publikacji: 2015-04-27 08:13:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 50/15
(ZAR_50_15.pdf - 2364.466 KB) Data publikacji: 2015-04-27 08:14:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 51/15
(ZAR_51_15.pdf - 448.991 KB) Data publikacji: 2015-04-27 08:17:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 52/15
(ZAR_52_15.pdf - 2309.33 KB) Data publikacji: 2015-04-27 08:18:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 53/15
(ZAR_53_15.pdf - 902.873 KB) Data publikacji: 2015-04-27 08:19:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 54/15
(ZAR_54_15.pdf - 423.769 KB) Data publikacji: 2015-04-27 08:20:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości poł. w Chrzanowie

Zarządzenie Nr 55/15
(ZAR_55_15.pdf - 1091.553 KB) Data publikacji: 2015-04-27 08:21:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 56/15
(ZAR_56_15.pdf - 520.967 KB) Data publikacji: 2015-04-27 08:22:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyznaczenie przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 58/15
(ZAR_58_15.pdf - 3402.854 KB) Data publikacji: 2015-04-29 12:58:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 59/15
(ZAR_59_15.pdf - 1440.868 KB) Data publikacji: 2015-04-29 13:03:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę wyborów

Zarządzenie Nr 60/15
(ZAR_60_15.pdf - 387.427 KB) Data publikacji: 2015-04-29 13:05:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w składzie osobowym OKW nr 7 w Słupi

Zarządzenie Nr 63/15
(ZAR_63_15.pdf - 402.793 KB) Data publikacji: 2015-05-12 11:41:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w składzie osobowym OKW nr 2 w Zborówku

Zarządzenie Nr 11/15
(ZAR_11_15.pdf - 796.625 KB) Data publikacji: 2015-07-27 11:49:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 57/15
(ZAR_57_15.pdf - 825.383 KB) Data publikacji: 2015-07-27 11:52:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Pacanów w zakresie wsparcie państwa gospodarza i powołania Punktu Kontaktowego HNS

Zarządzenie Nr 61/15
(ZAR_61_15.pdf - 1935.272 KB) Data publikacji: 2015-07-27 11:56:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 62/15
(ZAR_62_15.pdf - 1878.754 KB) Data publikacji: 2015-07-27 11:58:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 63/15
(ZAR_63__15.pdf - 2792.156 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:06:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 64/15
(ZAR_64_15.pdf - 421.584 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:08:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 118/2010 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 sierpnia 2010r sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu publicznego usytuowanego przy ul. Kościelnej 13 A w Pacanowie na działce Nr 1396/2

Zarządzenie Nr 65/15
(ZAR_65_15.pdf - 2006.944 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:14:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 66/15
(ZAR_66_15.pdf - 1472.789 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:16:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont drogi gminnej Sroczkow-Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Zarządzenie Nr 67/15
(ZAR_67_15.pdf - 393.599 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:18:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udziału mieszkańców gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów niezawierających azbest z terenu gminy Pacanów w roku 2015.

Zarządzenie Nr 68/15
(ZAR_68_15.pdf - 388.727 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:23:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w skladzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Sroczkowie

Zarządzenie Nr 69/15
(ZAR_69_15.pdf - 755.861 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:27:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 70/15
(ZAR_70_2015.rtf - 66.263 KB) Data publikacji: 2015-05-27 09:00:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2015r. w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 71/15
(ZAR_71_15.pdf - 855.718 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:30:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 72/15
(ZAR_72_15.pdf - 1452.639 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:34:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 73/15
(ZAR_73_15.pdf - 439.492 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:35:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 74/15
(ZAR_74_15.pdf - 1891.652 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:39:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów a 2015 rok

Zarządzenie Nr 75/15
(ZAR_75_15.pdf - 6658.28 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:48:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Zarządzenie Nr 76/15
(ZAR_76_15.pdf - 1388.855 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:52:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 77/15
(ZAR_77_15.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2015-06-12 07:08:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 78/15
(ZAR_78_15.pdf - 441.966 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:56:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie: dokonania kontroli realizacji zadania pod nazw^ „Zakup 5 tradycyjnych strojow obrzędowych w celu promocji lokalnej kultury." realizowanego przez Stowarzyszenie Gospodarna Wieś Kwasów na podstawie umowy z dnia 04.05.2015 roku.

Zarządzenie Nr 79/15
(ZAR_79_15.pdf - 498.586 KB) Data publikacji: 2015-07-27 12:58:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 2 nieruchomości lokalowych mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów będących przedmiotem sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych.

Zarządzenie Nr 80/15
(ZAR_80_15.pdf - 1273.251 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:02:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczanego

Zarządzenie Nr 81/15
(ZAR_81_15.pdf - 869.138 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:05:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 82/15
(ZAR_82_15.pdf - 1717.606 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:09:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pt." Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie.

Zarządzenie Nr 83/15
(ZAR_83_15.pdf - 899.456 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:12:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 84/15
(ZAR_84_15.pdf - 455.993 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:17:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Pacanowie, Ratajach Karskich,, Biechowie, Wójczy, Chrzanowie, Karsach Małych, Słupii, Książnicach, Zborówku, Trzebica, Sroczków na czas nieokreślony na rzecz Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Kielcach

Zarządzenie Nr 85/15
(ZAR_85_15.pdf - 2740.811 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:22:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 86/15
(ZAR_86_15.pdf - 1522.703 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:24:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 87/15
(ZAR_87_15.pdf - 4330.294 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:31:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 88/15
(ZAR_88_15.pdf - 1467.997 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:33:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 89/15
(ZAR_89_15_miejsca_plakatowania.docx - 17.582 KB) Data publikacji: 2015-06-30 10:02:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 90/15
(ZAR_90_15.pdf - 6492.02 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:46:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2015-2025

Zarządzenie Nr 91/15
(ZAR_91_15.pdf - 1861.418 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:48:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 92/15
(ZAR_92_15.pdf - 6412.913 KB) Data publikacji: 2015-07-27 13:58:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2015-2025

Zarządzenie Nr 93/15
(ZAR_93_15.pdf - 739.7 KB) Data publikacji: 2015-07-28 08:51:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 95/15
(ZAR_95_15.pdf - 442.237 KB) Data publikacji: 2015-07-28 08:52:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania : 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kotko Zabieckie -Jeziorko od km 0+000 do km 0+430 2. Remont drogi gminnej nr 361019T Oblekon do rampy od km 0+000 do km 0+200 3. Remont drogi gminnej nr 361017T Oblekon „Podchruscie" od km 0+000 do km 0+514 - etap II 4. Remont drogi gminnej Rataje Słupskie-Rataje Karskie nr 361022T od km 0+730 do km 1+370 - etap II 5. Remont drogi gminnej Zabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 0+630 do km 1+030

Zarządzenie Nr 96/15
(ZAR_96_15.pdf - 469.654 KB) Data publikacji: 2015-07-28 08:54:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania : 1. Remont drog gminnych nr 361020T Oblekoń - Rataje Słupskie , 361077T Ksiąznice- Zakobylany -Zborówek realizowanych w ramach umowy m- IGPM.272.2.2012 z dnia 17.04.2012 2. Remont przepustu 060 w ciągu drogi gminnej nr 361077T ksiąznice -Zakobylany-Zborówek w km 0+194 realizowanego w ramach umowy nr IGPM.6.2012 z dnia 25.04.2012 3. Uzupełnienie poboczy kruszywem frakcji 0-31,5mm przy drodze gminnej nr 361014T Oblekoń- Podlesie w ilości 805m2 na grubość 7cm po zagęszczeniu realizowanego w ramach umowy nr IGPM.9.2012 z dnia 07.05.2012

Zarządzenie Nr 97/15
(ZAR_97_15.pdf - 1853.35 KB) Data publikacji: 2015-07-28 09:02:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 98/15
(ZAR_98_15.pdf - 425.02 KB) Data publikacji: 2015-07-28 09:04:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Woli Biechowskiej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 99/15
(ZAR_99_15.pdf - 378.129 KB) Data publikacji: 2015-07-28 09:06:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: wykonanie parkingu przy OSP Rataje, remont drogi dojazdowej do centrali nasiennej w m.Słupia

Zarządzenie Nr 100/15
(ZAR_100_15.pdf - 1637.526 KB) Data publikacji: 2015-07-28 09:09:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 101/15
(ZAR_101_15.pdf - 509.527 KB) Data publikacji: 2015-07-28 09:11:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wykonania robot polegających na dokończeniu budowy alejki procesyjnej w otoczeniu Kościoła św. Marcina w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 102/15
(ZAR_102_15.pdf - 2042.161 KB) Data publikacji: 2015-07-28 09:20:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 103/15
(ZAR_103_15.pdf - 2129.867 KB) Data publikacji: 2015-07-28 09:21:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 107/15
(ZAR_107_15.pdf - 2031.131 KB) Data publikacji: 2015-08-03 09:18:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 104/15
(ZAR_104_15.pdf - 2253.055 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:01:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 105/15
(ZAR_105_15.pdf - 400.901 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:03:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/15 z dnia 26.05.2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych

Zarządzenie Nr 106/15
(ZAR_106_15.pdf - 2025.984 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:07:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 108/15
(ZAR_108_15.pdf - 1781.7 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:10:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego na członka do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 109/15
(ZAR_109_15.pdf - 379.871 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:12:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 110/15
(ZAR_110_15.pdf - 356.549 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:14:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania" remont drogi w Ratajach Słupskich-Oblekoń

Zarządzenie Nr 111/15
(ZAR_111_15.pdf - 1019.273 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:16:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 112/15
(ZAR_112_15.pdf - 474.105 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:18:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli zadnia pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2015 roku

Zarządzenie Nr 113/15
(ZAR_113_15.pdf - 367.908 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:19:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wskazania koordynatora gminnego obsługi informatycznej referendum

Zarządzenie Nr 114/15
(ZAR_114_15.pdf - 1528.793 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:23:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej na dowóz uczniów

Zarządzenie Nr 115/15
(ZAR_115_15.pdf - 398.975 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:25:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadnia pn. remont drogi gminnej w Żabcu-Muchówka, w Ratajach Słupskich ,,Jeziórko", Sroczków- Bank

Zarządzenie Nr 116/15
(ZAR_116_15.pdf - 390.59 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:27:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

Zarządzenie Nr 117/15
(ZAR_117_15.pdf - 377.176 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:28:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania remont dróg gminnych

Zarządzenie Nr 118/15
(ZAR_118_15.pdf - 439.578 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:30:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji ds. referendum

Zarządzenie Nr 119/15
(ZAR_119_15.docx - 34.426 KB) Data publikacji: 2015-08-17 07:43:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego

Zarzadzenie Nr 120/15
(ZAR_120_15.pdf - 2320.488 KB) Data publikacji: 2015-08-28 13:40:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 121/15
(ZAR_121_15.pdf - 2093.418 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:16:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 122/15
(ZAR_122_15.pdf - 482.318 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:18:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Kopackiego

Zarządzenie Nr 123/15
(ZAR_123_15.pdf - 460.982 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:19:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,najlepsze stoisko kulinarne" w gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 124/15
(ZAR_124_15.pdf - 1331.791 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:22:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy"

Zarządzenie Nr 125/15
(ZAR_125_15.pdf - 1882.142 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:38:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.1705 dn. 01.06.2016 r.

Zarządznie Nr 126/15
(ZAR_126_15.pdf - 1396.263 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:41:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 127/15
(ZAR_127_15.pdf - 2548.773 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:47:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/15 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

Zarządzenie Nr 128/15
(ZAR_128_15.docx - 16.75 KB) Data publikacji: 2015-09-06 13:56:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i materiałów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 129/15
(ZAR_129_15.pdf - 1951.939 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:59:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 130/15
(ZAR_130_15.pdf - 383.352 KB) Data publikacji: 2015-09-21 10:01:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 3

Zarządzenie Nr 131/15
(ZAR_131_15.pdf - 3290.839 KB) Data publikacji: 2015-09-21 10:06:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 132/15
(ZAR_132_15.pdf - 401.459 KB) Data publikacji: 2015-09-21 10:09:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 70/15 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2015 r. w gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 133/15
(ZAR_133_15.pdf - 1485.388 KB) Data publikacji: 2015-09-21 10:14:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 140/15
(ZAR_140_15.docx - 32.605 KB) Data publikacji: 2015-10-05 13:15:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 134/15
(ZAR_134_15.pdf - 452.302 KB) Data publikacji: 2015-11-04 07:56:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

Zarządzenie Nr 135/15
(ZAR_135_15.pdf - 2655.617 KB) Data publikacji: 2015-11-04 07:57:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 136/15
(ZAR_136_15.pdf - 1935.925 KB) Data publikacji: 2015-11-04 07:58:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 137/15
(ZAR_137_15.pdf - 2002.169 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:02:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 138/15
(ZAR_138_15.pdf - 996.237 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:05:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeprowadzenia skontrum zdawczo-odbiorczego księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 139/15
(ZAR_139_15.pdf - 414.34 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:08:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 141/15
(ZAR_141_15.doc - 35.84 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:15:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Koordynatora Gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów

Zarządzenie Nr 142/15
(ZAR_142_2015.docx - 14.961 KB) Data publikacji: 2015-10-06 12:38:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spwodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 143/15
(ZAR_143_15.pdf - 931.84 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:19:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 144/15
(ZAR_144_15.pdf - 363.943 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:32:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania: remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 119 w miejscowości Zołcza - Ugory

Zarządzenie Nr 145/15
(ZAR_145_15.pdf - 2028.923 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:35:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 146/15
(ZAR_146_15.pdf - 1474.29 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:38:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 147/15
(ZAR_147_15.pdf - 774.838 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:40:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenia Nr 148/15
(ZAR_148_15.pdf - 2091.595 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:51:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 149/15
(ZAR_149_15.pdf - 498.948 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:53:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą ,, Letnia Akademia Piłki Nożnej" w okresie od 14.07.2015 - 31.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 150/15
(ZAR_150_15.pdf - 434.396 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:56:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw kontroli gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych

Zarządzenie Nr 151/15
(ZAR_151_15.pdf - 482.374 KB) Data publikacji: 2015-11-04 08:59:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót dotyczących zadania pn,, wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w msc. Pacanów

Zarządzenie Nr 152/15
(ZAR_152_15.pdf - 2931.857 KB) Data publikacji: 2015-11-04 09:03:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 153/15
(ZAR_153_15.PDF - 2679.128 KB) Data publikacji: 2015-11-04 09:08:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 154/15
(ZAR_154_15.pdf - 953.092 KB) Data publikacji: 2015-11-04 09:18:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2015 Wójta Gminy Pacanów z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 155/15
(ZAR_155_15.pdf - 907.586 KB) Data publikacji: 2015-11-04 09:21:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 159/15
(projekt_budzetu_2016.PDF - 25788.619 KB) Data publikacji: 2015-11-30 07:58:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok

Zarządzenie Nr 156/15
(ZAR_156_15.PDF - 766.023 KB) Data publikacji: 2016-04-14 11:33:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Wójeczka ,,Zbiorniki" i drogi gminnej Wójcza ,,Plebanka"

Zarządzenie Nr 157/15
(ZAR_157_15.pdf - 2536.651 KB) Data publikacji: 2016-04-14 11:34:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 158/15
(ZAR_158_15.docx - 16.034 KB) Data publikacji: 2016-04-14 11:34:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r. i 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 160/15
(ZAR_160_16.pdf - 3971.482 KB) Data publikacji: 2016-04-14 11:35:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 161/15
(ZAR_161_15.pdf - 2579.179 KB) Data publikacji: 2016-04-14 11:36:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 162/15
(ZAR_162_15.pdf - 3496.469 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:08:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 163/15
(ZAR_163_15.pdf - 1153.036 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:14:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 164/15
(ZAR_164_15.pdf - 998.084 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:15:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 165/15
(ZAR_165_15.pdf - 358.04 KB) Data publikacji: 2016-04-15 10:22:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: ,,Remont drogi gminnej w Chrzanowie”

Zarządzenie Nr 166/15
(ZAR_166_15.pdf - 924.561 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:17:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 167/15
(ZAR_167_15.pdf - 417.277 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:21:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 168/15
(ZAR_168_15.pdf - 1612.224 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:24:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 169/15
(ZAR_169_15.pdf - 1471.679 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:29:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu Gminy Pacanów".

Zarządzenie Nr 170/15
(ZAR_170_15.pdf - 1084.906 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:31:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 171/15
(ZAR_171_15.pdf - 379.693 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:33:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 172/15
(ZAR_172_15.pdf - 460.921 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:36:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.:,, Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" - roboty na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 173/15
(ZAR_173_15.pdf - 882.957 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:39:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

/Zarządzenie Nr 174/15
(ZAR_174_15.pdf - 432.785 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:41:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia nabory na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds.inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 175/15
(ZAR_175_15.pdf - 1053.874 KB) Data publikacji: 2016-04-14 14:44:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Gminy Pacanów na dzień 31 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 176/15
(ZAR_176_15.pdf - 1828.763 KB) Data publikacji: 2016-04-15 10:35:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 12024

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-01-09 09:38:17
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-01-09 09:38:27
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2016-04-15 10:35:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony