Rejestr działalności regulowanejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-02-19 10:37:54

Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pacanów są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.Wzór wniosku i oświadczenie dostępne są poniżej.
Załączone pliki
Wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docWniosek o wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej (Wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc - 125.44 KB)
Data publikacji: 2019-09-16 12:10:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
201911_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.docRejestr działalności regulowanej stan na 07.11.2019 roku (201911_rejestr_dzialalnosci_regulowanej.doc - 87.04 KB)
Data publikacji: 2019-11-08 07:16:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Rejestr działalności regulowanej stan na 07.11.2019 roku
202012_wykaz_podmiotow_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc202012_wykaz_podmiotow_rejestru_dzialalnosci_regulowanej (202012_wykaz_podmiotow_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc - 45.568 KB)
Data publikacji: 2020-12-29 08:28:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: 202012_wykaz_podmiotow_rejestru_dzialalnosci_regulowanej

Powrót