Wybory samorządoweDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-10-14 07:13:47

16 listopada 2014 r. od 7.00. - 21.00

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Pacanów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie w wyborach do Rady Gminy Pacanów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


  TERYTORIALNE  KOMISJE WYBORCZE
I SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PACANOWIE

_____________________________________________________________


INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.


Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie:

 

1.      Przewodniczący: Zenon Janicki, zam. Pacanów

2.      Zastępca Przewodniczącego: Joanna Zuchara, zam. Chrzanów

Członkowie:

3        Jan Kuźnia, zam. Pacanów

4        Adrian Lolo, zam. Niegosławice

5         Jan Łuszcz, zam. Pacanów

6         Zofia Matusik, zam. Wola Biechowska

7        Bożena Sołtys, zam. Słupia

 

Siedziba komisji:

Urząd Gminy w Pacanowie, Ul. Rynek 15

Tel. 41 376 54 03

 

Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Pacanów oraz rejestracją kandydatów na wójta Gminy Pacanów będą prowadzone w dniach od 30 września – 17 października 2014 r. w następujących godz.:

 


30 września      od godz. 1000 do godz. 1400

1 października   od godz. 1000 do godz. 1400

2 października   od godz. 1000 do godz. 1400

3 października   od godz. 1000 do godz. 1400

6 października   od godz. 1000 do godz. 1400

7 października    od godz.1000 do godz. 2400

8 października   od godz. 1200 do godz. 1400

 9 października od godz. 1200 do godz. 1400

 10 października od godz. 1200 do godz. 1400

 13 października od godz. 1200 do godz. 1400

 14 października od godz. 1200 do godz. 1400

 15 października od godz. 1200 do godz. 1400

 16 października od godz. 1200 do godz. 1400

 17 października od godz. 1200 do godz. 2400


 

(Pieczęć Komisji)                                                             Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

               w  Pacanowie


             /-/ Zenon Janicki

Pacanów, 2014. 09.26

 

 

 
Powrót