Plan pracy Rady Gminy PacanówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-02-14 08:41:25

i Komisji Socjalnej, Rozwoju i Rewizyjnej

 

PLAN  PRACY

RADY  GMINY  PACANÓW 

NA  2013 ROK.

------------------------------------------------

 

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Uwagi

 

1.

 

25.01.2013 r.

 

-       Zatwierdzenie planu pracy RG i komisji problemowych na 2013 r.

-      Zatwierdzenie Gminnego Programu Rozwiąz. Problemów Alkoholowych na 2013 r.

-      Sprawy różne.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

kwiecień

2013 r.

 

 

 

 

-    Przyjęcie sprawozdania z pracy wójta i jednostek podległych Radzie Gminy  za 2012r.

-       Informacja  o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

-       Sprawy różne.

 

-       wymagana kontrola komisji rewizyjnej

 

-       j.w.

 

 

 

  3.

 

czerwiec

2013 r.

 

-        Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2012 r. – podjęcie uchwały.

-        Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla wójta gminy za 2012 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.

-        Sprawy różne.

 

 

-         wymagana kontrola komisji rewizyjnej

 

-       j.w.

 

 

4.

 

wrzesień

2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

-        Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

-        Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za  I półrocze 2013 r.

-        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gm. Pacanów w roku szkolnym 2012/2013.

-        Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2012 r.

-         Sprawy  różne.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

5.

 

listopad /grudzień                  2013 r.

 

 

listopad/grudzień

2013

 

 

-     I czytanie projektu budżetu gminy na 2014 r.

 

 

-        Ustalenie stawek podatkowych na 2014 r. oraz ewentualnych zwolnień w podatkach.

-        Ustalenie taryf za dostarczanie wody  oraz taryf za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Słupia.

-        Sprawy różne.     

  

 

 

  6.

 

koniec

grudnia 2013 r.

 

 

-        II czytanie projektu budżetu gminy na 2014  i jego ewentualne zatwierdzenie.

-        Zatwierdzenie zmian w bieżącym budżecie gminy.

-        Sprawy różne.

 

 

                              

        Ponadto:

                                     

1.      W planie pracy przewiduje się 2-3 sesje nadzwyczajne RG, bez określania ich tematyki.

 

                                                                                                                           

 

  

 

 

PLAN PRACY
Komisji  Rozwoju  Rady Gminy  Pacanów

na 2013rok.

------------------------------------------------------------

 

Lp.     

Termin

Tematyka posiedzenia

Uwagi

 

1.

 

Styczeń

       

 

-       Opracowanie planu pracy komisji na 2013 r.

-       Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy na 2013 r.

-        Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązyw. Problemów Alkohol. na 2013 r.

-         Sprawy różne.

 

 

2.     

 

marzec -

kwiecień

-        Rozpatrzenie sprawozdań z działalności wójta jednostek podległych Radzie Gminy za 2012r.

-        Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2012r.

-        Sprawy różne.

 

 

3.

 

 

 

maj-

czerwiec

 

-       Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2012 r. i jego zaopiniowanie.

-         Sprawy różne.

 

 

4.

 

sierpień-wrzesień

 

-        Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r.

-       Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za  I półrocze 2013 r.

-         Sprawy różne.

Powrót

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności