Opłata skarbowaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-06-02 07:30:53

 

Opłata skarbowa jest pobierana za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Sposób zapłaty opłaty skarbowej: Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem bankowym). Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 Powrót