Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-02-13 09:29:14

 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/179/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012 roku. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Św. Nr 3035/12  z dnia 08.11.2012.

 >> Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2013 rok <<

 Powrót