Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.10.2008r. do 30.09.2009r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-11-30 08:09:59

 

 

Ząłacznik do uchwały Nr XXXV/151/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 Października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/135/08 z dnia 27.08.2008 dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.10.2008r. do dnia 30.09.2009r.

 

 

 

 

 

TARYFA

Dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

na okres od 1.10.2008 do 30.09.2009l. Stawkę opłat w niniejszej taryfie przedstawiono w ujęciu netto.
Do stawek będzie doliczona ustawowa stawka podatku VAT.

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Taryfa obowiązująca

 

Taryfa
nowa

 

Zmiana %
4/3

 

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Rodzaj cen i stawek opłat

 

Wielkość cen i stawek opłat

 

0

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

Grupa 1

Gospodarstwa

domowe oraz

pozostali

odbiorcy

-    cena usługi

odprowadzenia

ścieków ( zł/ nr")

-   stawka opłaty

abonamentowej

-    cena wskaźnikowa

2,69 zł netto

3,14 netto

117%

                  PRZEWODNICZĄCY

                          Rady Gminy
                                      Jan Nowicki

       

 Powrót