Zamówienia publiczne/przetargiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-06-30 11:16:08

Rodzaj sprawy:

Zamówienia publiczne/przetargi

 

Miejsce załatwienia sprawy i jednostka odpowiedzialna:

-         Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

-         II piętro, pokój nr 203, 205, 206, 207, 208. 

-     tel. 41/ 376 54 03 wew. 15, wew. 13.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami)

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2010 nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).Powrót