Zamówienia publiczne/przetargiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-04-24 10:48:21

Rodzaj sprawy:

Zamówienia publiczne/przetargi

 

Miejsce załatwienia sprawy i jednostka odpowiedzialna:

-         Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

-         II piętro, pokój nr 203, 205, 206, 207, 208 

-     tel. 41/ 376 54 03 wew. 15, wew. 13.

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759  z późniejszymi zmianami)

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami).Powrót