Ewidencja działalności gospodarczejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-06-30 13:00:05

 

Rodzaj Sprawy:

Ewidencja działalności gospodarczej (wydanie, zmiana wpisu, wykreślenie)

 

Miejsce załatwienia sprawy :

-     Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

-   Parter, pokój nr 106

-   tel. 41/ 376 54 03 wew. 26

 

Wymagane dokumenty:

-         wniosek o zgłoszenie/zmianę/wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,

 

Termin załatwienia sprawy:

-         do 7 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  sekretariacie prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku - 19 listopada 1999r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. 2013, poz. 672 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 267)

Powrót