Jak załatwić sprawę w Urzędzie?Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-01-31 08:16:47

 

Wpłaty podatków lokalnych oraz opłat za wydanie dokumentów (np. odpis aktu) realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy dokonać na rachunek bankowy : Nr 82 85170007 0040  0400 0172 0073 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, o/Pacanów

 

 Powrót