Podatek rolnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-01-08 08:32:58

Wysokość podatku rolnego ustalono na podstawie złożonej informacji w sprawie podatku rolnego oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. 

Zgodnie z art. 21 par. 1  pkt 2 Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( zmiana powierzchni, sposobu użytkowania, sprzedaż) oraz o zmianie miejsca zamieszkania podatnik jest zobowiązany powiadomić Urząd Gminy Pacanów - Referat Podatków, pok. nr 8 w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 Załączone pliki
2015_uchwala_76_zal_NRL_1.docZałącznik do uchwały Nr XVII/76/15 (2015_uchwala_76_zal_NRL_1.doc - 77.824 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 14:06:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór formularza I NRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2017_uchwala_233.pdfUchwała Nr XLVII/233/17 (2017_uchwala_233.pdf - 390.671 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:02:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta do celów wymniaru podatku rolnego na 2018 rok

Powrót