Podatek rolnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-06-02 07:20:26

Wysokość podatku rolnego ustalono na podstawie złożonej informacji w sprawie podatku rolnego oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. 

Zgodnie z art. 21 par. 1  pkt 2 Ordyanacja podatkowa zobowiazanie podatkowe powstaje z dniem doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( zmiana powierzchni, sposobu użytkowania, sprzedaż) oraz o zmianie miejsca zmaieszkania podatnik jest zobowiazany powiadomić Urząd Gminy Pacanów - Referat Podatków w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 Powrót