Stawki za odpady stałe i ciekłeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-12-10 12:52:09

 

Górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów

 

http://www.bip.gminy.com.pl/pacanow/pliki/2007_zal_uchwala_76.jpg

 

 Powrót